...

Dit is een van de vele conclusies uit een Brits onderzoek dat de Transfer of Care around Medicines (TCAM) dienst evalueerde. De enkele Britse ziekenhuizen die van dit systeem gebruik maken, sturen bij ontslag een verslag, een medicatieschema en voorschriften door naar de software van de apotheek. De apotheker weet welke geneesmiddelen hij moet afleveren en kan desnoods terugkoppelen naar de voorschrijvende arts mocht iets niet duidelijk en/of onvolledig zijn. Aan de apothekers wordt dan expliciet gevraagd om de patiënt zo veel mogelijk op te volgen qua aflevering van de geneesmiddelen, door zich ervan te vergewissen dat de patiënt alle voorgeschreven doses inneemt en dat ook medicatie tijdig bij de patiënt terechtkomt, eventueel door middel van thuislevering. Ook doet de apotheker de nodige medicatienazichten. Voor hun research hebben de onderzoekers 1.130 patiënten opgevolgd die allen in de periode van januari 2017 tot oktober 2017 het ziekenhuis na een opname mochten verlaten. Van die groep konden er 365 patiënten van de TCAM-dienst gebruik maken. De resterende 765 patiënten kregen geen opvolging door hun apotheker en vormden dus de perfecte controlegroep voor dit onderzoek. Slechts 35 patiënten (8,5%) van de TCAM-groep moesten binnen de 30 dagen na hun ontslag terug worden opgenomen. In de controlegroep waren dit er 178 binnen diezelfde periode van 30 dagen, goed voor 23,3% van de controlegroep. Het verschil tussen de TCAM- en de controlegroep is dus heel duidelijk. "Deze resultaten bevestigen de conclusies van eerdere studies, namelijk dat interventies door de apotheker na een hospitalisatie het aantal heropnames significant kan doen dalen", aldus de auteurs. De TCAM-dienst is slechts voorhanden in een handvol Britse ziekenhuisnetwerken, maar nu al zou deze dienstverlening door de apotheker een besparing van 50 miljoen pond aan onnodige gezondheidsuitgaven hebben opgeleverd voor de National Health Service (NHS), aldus de voorlopige conclusies van een gezondheidseconoom.