...

In de meeste Europese landen daalt het aantal officina-apotheken jaar na jaar. Zo is Portugal een van de weinige Europese landen die vorig jaar nog een (heel) lichte stijging van apotheken liet noteren. Duitsland ontsnapt niet aan de tendens van de sluitingen, die zich sinds 2009 daar duidelijk aftekent. De voorlopige daling van dit jaar van 1,65% tot in september, zal heel waarschijnlijk nog (veel) groter zijn eind december. De grens van 19.000 Duitse apotheken komt traag maar zeker dichterbij. Een expert van de grootste Duitse beroepsfederatie van apotheken liet in juni nog in de pers optekenen dat "er in het komende decennium nog 2.200 apotheken in Duitsland de deuren zullen moeten sluiten".De redenen voor de sluitingen van de Duitse apotheken zullen niet verwonderen. Zo maken heel wat Duitse apotheken weinig of geen winst meer op een grote groep van geneesmiddelen die - net als bij ons - maar blijven dalen in prijs. Vaak is die daling van de maximumprijzen in Duitsland nog sterker dan in België. De personeelskosten bedragen gemiddeld 10,7% van de omzet, wat een bijzonder moeilijk houdbare situatie is wanneer je als apotheker ook dure geneesmiddelen aflevert. Die groep van geneesmiddelen blijft jaar na jaar aangroeien. De combinatie van steeds goedkopere medicatie enerzijds (met weinig of geen winstmarge) met een steeds grotere groep dure geneesmiddelen die apothekers zelf moeten voorfinancieren, weegt dus door op de financiën van heel wat apotheken in Duitsland.