...

U wil de arbeidsovereenkomst van een apotheekassistent die bij u in dienst is beëindigen met naleving van een opzegtermijn. In dat geval is het niet nodig om de redenen van de opzeg in de ontslagbrief op te nemen. U moet het ontslag met andere woorden niet motiveren.Uw werknemer kan nadien wel vragen dat u aangeeft waarom u de arbeidsovereenkomst beëindigde. Die vraag moet gesteld worden binnen een termijn van zes maanden na de betekening van de opzeg en dit zonder dat een termijn van twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst mag worden overschreden.Vervolgens hebt u als werkgever twee maand de tijd om op deze vraag te antwoorden. U moet dat doen met een aangetekende brief. Doet u dat niet dan riskeert u een boete van twee weken loon.Als de werknemer meent dat het ontslag kennelijk onredelijk was, kan deze een schadevergoeding van u vragen. Willigt de rechtbank deze vordering in dan riskeert u een vergoeding te moeten betalen van minstens drie weken tot maximum 17 weken loon.Wil u overgaan tot een ontslag om een dringende reden, dan gelden er totaal andere regels. In dat geval is het belangrijk de dringende redenen waarop u zich beroept dadelijk aan de werknemer mee te delen. Laat u voor een dergelijk ontslag begeleiden door uw sociaal secretariaat of een advocaat.