...

Uitgangspunt is dat een eerstelijnsteam beter zorg draagt voor chronisch zieken. Om daar goed in te kunnen slagen is een hechte samenwerking nodig tussen alle zorgverleners op buurtniveau. In 2018 werd daarom in Wilsele-dorp een eerstelijnsteam opgericht dat samenwerkt en afspraken maakt over een betere zorgcoördinatie voor een groep van 300 patiënten. Dat gebeurt onder meer aan de hand van zorgprogramma's rond enkele chronische ziekten, zoals COPD en hartfalen.De rol van de huisapotheker in het team wordt nu concreter. De huisartsen uit het dorp selecteren de patiënten en krijgen daarbij belangrijke aanvullende informatie uit het gedeeld farmaceutisch dossier. Om tot een goede selectie te komen, neemt Tom Vanhalewyck in eerste instantie deel aan een modelproject van BAF en APB rond detectie van COPD-patiënten in het farmaceutisch dossier. Als apotheker gaat hij - in overleg met de huisartsen - de correctheid na van het daarbij gebruikte algoritme. Daarbij wordt hij begeleid door een coach van Zorgzaam Leuven. In een volgende fase krijgen de geselecteerde patiënten een uitnodiging om deel te nemen aan een zorgprogramma. De apotheker staat in voor de medicatiebegeleiding, de verbetering van de therapietrouw en educatie rond een gezonde levensstijl. Uiteindelijk moet dat leiden tot meer rationele keuzes, tot een betere zorg planning en tot meer efficiëntie en kwaliteit.Het project moet ertoe leiden dat de rol van de huisapotheker in een buurtgericht eerstelijnsteam concreter wordt. Er moet een populatiemanagement uit voortkomen, specifiek voor COPD, maar dat vertrekt vanuit het farmaceutisch dossier. En tot slot moet de samenwerking met andere zorgverleners rond zorgprogramma's leiden tot meer geplande zorg en taakafspraken.