...

Hoe ziet de apotheek er in 2025 uit? Om op die vraag een antwoord te bieden, zette de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) het project 'apotheek 3.0' op, met verscheidene initiatieven die in situ worden uitgetest. "De bedoeling van dat reflectiewerk is de zelfstandige apothekers de mogelijkheid te bieden om beter onderling samen te werken, zich beter te structureren en kwaliteitsvolle diensten aan te bieden", legt APB-voorzitter Alain Chaspierre uit. Kwaliteit is de rode draad doorheen het project 3.0, dat rond vijf punten is opgebouwd: image building, nieuwe diensten, groepsaankopen, thuislevering en samenwerkingsmodellen.Een eerste initiatief zijn de etalagestickers die afgelopen zomer werden gelanceerd. De werkgroep 'image building' stelde aan de apothekers een eerste concreet initiatief voor: gedurende de maanden juli en augustus werden de etelages opgesmukt met stickers rond het thema 'zon en reizen', in het kader van de actie 'Zomer bij uw huisapotheker!'. Bij de campagne hoorden ook patiëntenfolders en praktische info zoals de lijst van geneesmiddelen die tegenaangewezen zijn bij blootstelling aan de zon. Dat eerste thema zorgde overigens ook voor een eerste groepsaankoop: 10.000 tasjes voor de reisapotheek.Met zo'n 500 deelnemende apotheken is deze eerste campagne een mooi succes, vindt Alain Chaspierre. Vanaf september start de tweede campagne, over vaccinaties, en in november komt zwangerschap aan de beurt.Dat laatste thema kadert eveneens in de doelstelling om meer jonge mensen de weg naar de apotheek te wijzen. "Het is immers een zeer toegankelijke locatie, en toch merken we dat aangaande zwangerschap mensen ons soms niet proactief om advies durven te vragen. Een boodschap die we willen overbrengen is dat vrouwen niet bang moeten zijn om aan hun apotheker te vertellen dat ze zwanger willen worden, of al zijn. Die kan dan advies geven over eventueel ongeschikte geneesmiddelen of over het gebruik van foliumzuur."Deze derde campagne kadert eveneens in de voorbereiding van een nieuwe service, een gesprek over zwangerschap. "De bedoeling is om zo'n gesprek aan te bieden voor elke vrouw met een kinderwens, die zwanger is of net vernomen heeft dat ze het is, en die advies wenst over het goede gebruik van geneesmiddelen, het belang van sommige medicamenten en de risico's van andere. Er is al een oproep gelanceerd naar kandidaten voor het proefproject", legt de APB-voorzitter uit."Deze service is er gekomen naar aanleiding van de resultaten van een enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen1 die aantoonde dat zwangere vrouwen in ons land nog blootgesteld worden aan potentieel schadelijke geneesmiddelen. Met dit specifieke gesprek willen we aan zwangere vrouwen een globaal overzicht geven van wat aangewezen is, in eerste instantie inzake geneesmiddelen, maar ook qua leefstijl, gedurende de hele zwangerschap. We hopen ook hier op de steun van de beroepsverenigingen."In afwachting ging al een eerste proefproject van start: de controle van de huisapotheek. "Patiënten kunnen aan hun apotheker vragen om hun huisapotheek na te kijken en te sorteren: vervaldata, geneesmiddelen op voorschrift die misschien best niet thuis worden bewaard - denk aan antibiotica bijvoorbeeld,... Tegelijk kan de apotheker ook advies geven over de ideale inhoud van een huisapotheek."Dit project loopt al in zo'n 100 apotheken. "We zijn nu de impact ervan aan het evalueren. We willen modellen uittesten en bekijken wat het meest pertinent is. Op termijn willen we dit brede gamma van nieuwe diensten immers aanbieden in alle apotheken."Nog een ander project is de opsporing van chronische aandoeningen. "Proefprojecten zoals Chronilux, dat dit jaar in Neufchâteau loopt, of TakingCare in Limburg in 2015, tonen aan dat de deelname van apothekers hier een meerwaarde biedt, en dat er een enorm potentieel is inzake gezondheidseconomie en efficiëntie. We willen daarom in een groter aantal apotheken een project rond dit principe op de rails zetten."Inzake preventie zijn er nog andere pistes. Zo bijvoorbeeld de verdeling van de testkits voor de opsporing van darmkanker via de Brusselse apotheken. "We moeten uitmaken wat het best beantwoordt aan de noden van de bevolking en van de maatschappij."Aangaande de vaccinatie tegen griep in de officina, stipt Alain Chaspierre aan dat de Koninklijke Academie voor Geneeskunde zich over dat topic buigt. "Het loont de moeite om even over de landsgrenzen te kijken. Zo is er bijvoorbeeld de zeer positieve aanpak in Frankrijk. We moeten in elk geval nadenken over oplossingen om de vaccinatiegraad tegen griep in ons land te verhogen, met name voor specifieke groepen zoals patiënten met een chronische aandoening. Er zijn wel campagnes waarbij de apothekers betrokken worden, maar dat blijft beperkt tot sensibilisering. We moeten durven nadenken over hoe we dat kunnen uitbreiden."Op het vlak van polymedicatie en medication review in de apotheek is er wellicht verandering op til. "Er wordt binnen het Riziv gewerkt aan de uitrol van deze service. De Simenon-studie heeft immers positieve resultaten opgeleverd aangaande medication review door apothekers. Ik denk dat de tijd rijp is om deze service binnen dit en een paar jaar in de apotheken op poten te zetten."