...

Historicus Hans Mulder gidst in De ontdekking van de natuur de lezer door vier eeuwen natuurhistorie. Mulder is conservator Natuurlijke Historie bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam en bibliothecaris van de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft al jaren lezingen over hoe ontdekkingsreizigers, onderzoekers en kunstenaars de natuur probeerden te begrijpen, inventariseren en weer te geven. Hij maakte daarbij dankbaar gebruik van de intellectuele en kunsthistorische schatten in die collecties. Het voorbije jaar werd hij door corona en de sluiting-wegens-verbouwing van de bibliotheek tot thuiswerken gedwongen en maakte hij van de situatie gebruik om zijn verhalen te bundelen, geïllustreerd met een rijke greep uit boeken, handschriften, herbaria, atlassen, tekeningen, aquarellen en objecten uit de schatkamers onder zijn beheer. In dit boek vindt u 20 prachtige en rijk geïllustreerde verhalen over vogels, insecten, bacteriën, draken en nog veel meer. De beschreven ontdekkingen zijn doorspekt met anekdotes over de bijzondere mannen en vrouwen die er tussen 1500 en 1900 voor hebben gezorgd dat wij het leven om ons heen en dat van onszelf zoveel beter begrijpen. Lees over de draak die in 1572 op een akker bij Bologna werd verslagen, over Van Leeuwenhoek, die met behulp van de door hemzelf gemaakte microscoop bacteriën in zijn eigen tandplak ontdekte. Of over hoe de jonge Charles Darwin tijdens zijn reis met de Beagle inzichten kreeg die de basis legden voor zijn evolutieleer.