...

We brengen in deze editie een overzicht van de resultaten voor het onderdeel over stress en burn-out, gebaseerd op de internationaal gevalideerde 'Oldenburg Burnout Inventory' (OLBI). Volgende maand gaan we in op het luik over middelengebruik, waar onder meer de 'Alcohol Use Disorders Identification Test' (AUDIT) als basis diende. De OLBI-vragenlijst peilt aan de hand van een aantal uitspraken naar de mate van tevredenheid over iemands werksituatie. Bemoedigend is alvast dat de deelnemende apothekers over het algemeen positieve gevoelens uiten als het over hun dagelijkse job gaat - ook in coronatijden. Zo zegt een overgrote meerderheid (93%) de hoeveelheid werk normaal gesproken goed aan te kunnen. Bijna acht op de tien (77%) voelen zich meestal fit tijdens het werk, 72% ontdekt steeds weer nieuwe en interessante kanten aan hun job en zowat evenveel respondenten (69%) ervaren het werk als een echte uitdaging. 66% geeft aan meer en meer betrokken te raken bij het werk en 65% vindt de werkbelasting heel goed te verdragen. Tot zover het (eerder) positieve nieuws. Bekijken we de resultaten verder, dan valt op dat er ook heel wat negatieve gevoelens heersen. Zes op de tien van de deelnemende apothekers (59%) geven bijvoorbeeld aan dat er dagen zijn dat ze al moe zijn voordat ze naar hun werk gaan. Iets minder dan de helft (48%) voelt zich na het werk meestal slap en fysiek vermoeid en 46% heeft na het werk vaak meer tijd nodig om te ontspannen dan voorheen. Zowat één op de drie (35%) laat zich steeds vaker afstandelijk over zijn/haar werk uit en heeft het soms helemaal gehad met de werkzaamheden (33%). Ook voelt een derde van de respondenten (30%) zich tijdens het werk steeds vaker emotioneel uitgeput en is steeds meer geneigd om het werk mechanisch uit te voeren, zonder al te veel na te denken (29%). Bijna een kwart (23%) zegt na verloop van tijd de persoonlijke band met het werk verloren te hebben.