...

Cardiovasculaire ziekten, diabetes, astma/COPD en kanker zijn verantwoordelijk voor 60% van de sterfgevallen wereldwijd. Om de rol van de officina- apothekers in de preventie en opvolging van die aandoe ningen beter te omschrijven, voerde de International Pharmaceutical Federation een enquête onder haar leden (waaronder België), tussen november 2017 en februari 2018. De resultaten pleiten voor een uitbreiding van de rol van de apothekers in de aanpak van niet-overdraagbare ziekten.De preventie van niet-overdraagbare aandoeningen (vooral diabetes en cardiovasculaire ziekten) blijkt in de meeste landen die de enquête hebben beantwoord (70) deel uit te maken van het routinewerk van de officina- apothekers. Onder preventie verstaan we het geven van informatie, raadgevingen en voorlichtingsmateriaal (folders, websites, sociale netwerken,...).Zo zijn 77% van de apothekers betrokken bij acties die zich specifiek richten op tabak. Voor obesitas is dat 62%, voor onevenwichtige voeding 55%, voor te weinig lichaamsbeweging 50%, voor zout- en suikerinname 38% en voor alcoholmisbruik 30%. Alcoholconsumptie aanpakken en rookstopondersteuning aanbieden is een taak van de apothekers in acht op de tien landen waar zij een rol spelen in de preventie van niet-overdraagbare aandoeningen (waaronder ook ons land).Officina-apotheken kunnen vlot toegang verschaffen tot een reeks tests die ter plaatse worden uitgevoerd, met de bedoeling om de betrokken patiënten door te verwijzen naar andere zorgprofessionals of om ze aan te zetten om bepaald risico gedrag bij te sturen. De enquêteresultaten zetten de triage van patiënten door de apotheker in de verf.