...

De strijd tegen het onverantwoorde gebruik van antibiotica om de epidemisch groeiende antibioticaresistentie in de kiem te smoren, is een van de prioriteiten van de WGO.Alleen al in Frankrijk overlijden jaarlijks ongeveer 5.500 personen aan een resistente bacterie. Tussen 2015 en 2050 zouden in Europa maar liefst 2,4 miljoen inwoners kunnen overlijden als gevolg van antibioticaresistentie. Ondanks (inter)nationale campagnes naar zowel de voorschrijvende artsen als naar het grote publiek, wijst niets erop dat het probleem afneemt. De conclusies van deze Franse studie zijn alvast op dat vlak weinig hoopgevend.Het marketingbureau IFOP voerde begin september van dit jaar een enquête uit bij 1.000 personen van een representatief staal van de Franse bevolking. Twee belangrijke resultaten springen onmiddellijk in het oog. Iets meer dan vier op de tien Fransen (41%) neemt zijn/haar antibiotica minder lang in dan door de (huis)arts is voorgeschreven. Zo'n 58% zegt niet-gebruikte antibiotica te stockeren in de huisapotheek en 57% doet aan automedicatie met antibiotica wanneer ze vermoeden een infectie, een griepje of een keelontsteking te pakken te hebben.Zo'n 42% van de Fransen zou bij een griep antibiotica innemen, en dit ondanks de vele ontradende publiekscampagnes die de voorbije jaren bij onze zuiderburen gevoerd werden. Zo'n 10% doet dit systematisch bij griep. Bijna zes op de tien (58%) neemt gestockeerde antibiotica in bij een keelontsteking, waarvan 11% zelfs systematisch.Ook de health literacy in Frankrijk rond antibioticaresistentie is verre van optimaal. Hoewel 65% van de respondenten zegt reeds over antibioticaresistentie te hebben gehoord, weet amper 40% wat dit exact betekent. Paradoxaal maken acht op de tien bevraagde personen "zich grote zorgen over antibioticaresistentie," terwijl slechts een derde van de bevraagde cohorte van mening is dat ze eventueel rationeler met antibiotica moeten omgaan.