...

Onlangs bracht ik een werkbezoek aan az groeninge in Kortrijk. De rondleiding deed onder meer de ziekenhuisapotheek aan. Hoofdapotheker Katy Verhelle zorgde voor een hartelijke ontvangst en legde met zichtbaar plezier de werking van haar dienst uit. Voor nogal wat officina-apothekers is een ziekenhuisapotheek misschien een eerder ongekende wereld. De apothekers die er werken, zijn op hun beurt wellicht niet meer zo vertrouwd met wat er zich in een stadsapotheek afspeelt. Toch hebben beide groepen hetzelfde doel voor ogen: de best mogelijke farmaceutische zorg verstrekken aan de patiënten die ze onder hun hoede krijgen. Die verantwoordelijkheid mag ook voor de ziekenhuisapothekers zeker nog een stapje verder gaan, kreeg ik te horen. Concreet moet het uitmonden in een traject waarbij de patiënt vanaf het moment van de opname tot aan het ontslag - en liefst ook nog een tijdje nadien - een ziekenhuisapotheker krijgt toegewezen. Die staat het behandelend team bij in alles wat met farmaceutische zorg te maken heeft en zorgt voor een vlotte overgang naar de thuissituatie. In nogal wat ziekenhuizen vinden de apothekers stilaan de weg naar de afdelingen, wat zeker een toe te juichen trend is. Ook in az groeninge worden overigens al stappen in die richting gezet. Zo is er op de spoeddienst permanent een apotheker aanwezig - een vrij unieke constellatie, zo werd me gezegd. In een volgende editie laten we de apotheker in kwestie aan het woord over diens rol en taken. In het nummer dat u momenteel leest, staan eveneens twee ziekenhuisapothekers in de spotlights. Olivia Dalleur en Siska Desplenter stelden het wetenschappelijke programma samen van het lentesymposium van de European Society of Clinical Pharmacy, dat volgende maand in Antwerpen plaatsvindt. In een duo-interview vertellen ze er alles over en gaan ze in op hun eigen loopbaan en achtergrond. De focus in deze maarteditie ligt ten slotte op leiderschap en communicatie, skills die in uw opleiding niet noodzakelijk aan bod komen maar die uiterst nuttig blijken, vooral nu u steeds vaker in een team werkt. Of u nu in een officina staat, of in een ziekenhuis aan de slag bent.