...

Tot nog toe konden antilichamen alleen intraveneus worden toegediend, omdat ze na orale inname in de darm worden afgebroken. Dat is aan het veranderen. Belgische onderzoekers hebben een antilichaam klaar dat langs de mond kan worden genomen, om in de darm een effect uit te oefenen.Het antilichaam is simpel en robuust genoeg is om de vijandige omgeving in het verteringsstelsel te overleven. Het is ontworpen door onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.Momenteel is de doeltreffendheid van het nieuwe middel bewezen bij jonge biggen die vatbaar zijn voor infectie met enterotoxigene Escherichia coli. Maar daar hoeft het niet bij te blijven, zegt men bij het VIB: "Aangezien de darm bij mens en varken erg gelijkend zijn, is het labo deze technologie reeds verder aan het bestuderen om menselijke darminfecties te kunnen voorkomen en behandelen, en symptomen aan te pakken bij onder andere de ziekte van Crohn en colitis. Ook in humanitaire projecten zou een belangrijke bijdrage kunnen geleverd worden, bijvoorbeeld gedurende postrampsituaties om uitbraken van darmaandoeningen zoals door cholera veroorzaakte diarree te bestrijden."