Onder apothekers leeft het thema euthanasie niet echt, tenminste als we kunnen afgaan op het kleine aantal respondenten. Toch leverde de enquête enkele uitgesproken resultaten op.

Zo vinden meer van vier op de tien van uw collega's (44%) dat ze niet voldoende op de hoogte zijn van of opgeleid over de wetgeving aangaande euthanasie. Een kleinere groep (41%) is van mening dat ze er wel voldoende van af weten. 15% weet het niet.

Een meerderheid (72%) antwoordt negatief op de vraag of de huidige wetgeving aan inkrimping toe is en dat niet-terminale patiënten met psychisch lijden moeten uitgesloten worden. Een vijfde weet het niet. Uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden is voor een dikke helft (59%) een optie. Ook hier zijn er veel twijfelaars: 31% zegt het niet te weten.

Voldoende beschikbaar?

Is euthanasie voor u als apotheker voldoende bespreekbaar met de behandelende arts? Ja, vinden zeven op de tien (69%), toch niet, zegt 26%. De rol van de palliatieve thuisequipes is voor vijf op de tien respondenten gekende materie, iets minder dan de helft (46%) is daar naar eigen zeggen niet voldoende van op de hoogte.

Van de apothekers die onze rondvraag invulden, levert één op de twee per jaar één keer euthanatica af. 13% doet dat twee keer per jaar, 11% drie keer of meer en nog eens 11% nooit. Zijn die producten voldoende beschikbaar? Neen, vindt een kleine helft (46%). De andere respondenten zijn van mening van wel (36%) of weten het niet (18%).

Bittere nasmaak

Het intussen afgelopen assisenproces in Gent laat al bij al een bittere nasmaak achter, zo veel is duidelijk. Dat bleek al uit een gelijkaardige enquête onder artsen door ons zusterblad Artsenkrant. Meer dan de helft van de dokters vrezen dat artsen in de toekomst bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie zullen uitvoeren, zo bleek.

Onder apothekers leeft eenzelfde gevoel: dik acht op de tien (82%) denken dat het proces voor juridische onzekerheid zorgt bij artsen. Voor 56% valt er ook te vrezen voor een gevoel van onzekerheid en ongerustheid bij de patiënten.

Een evaluatie van de euthanasiewetgeving ten slotte vindt ruim twee derde van onze respondenten (67%) aangewezen. Voor twee op de tien is dat niet nodig, 13% weet het niet.

De online peiling over euthanasie van de Apotheker/le Pharmacien kon een week lang - van 28 januari tot 4 februari - ingevuld worden. 39 apothekers reageerden (26 Nederlandstaligen en 13 Franstaligen). Gezien het beperkte aantal respondenten heeft deze peiling uiteraard geen wetenschappelijke pretenties.

Onder apothekers leeft het thema euthanasie niet echt, tenminste als we kunnen afgaan op het kleine aantal respondenten. Toch leverde de enquête enkele uitgesproken resultaten op.Zo vinden meer van vier op de tien van uw collega's (44%) dat ze niet voldoende op de hoogte zijn van of opgeleid over de wetgeving aangaande euthanasie. Een kleinere groep (41%) is van mening dat ze er wel voldoende van af weten. 15% weet het niet.Een meerderheid (72%) antwoordt negatief op de vraag of de huidige wetgeving aan inkrimping toe is en dat niet-terminale patiënten met psychisch lijden moeten uitgesloten worden. Een vijfde weet het niet. Uitbreiding van de euthanasiewet naar dementerenden is voor een dikke helft (59%) een optie. Ook hier zijn er veel twijfelaars: 31% zegt het niet te weten.Is euthanasie voor u als apotheker voldoende bespreekbaar met de behandelende arts? Ja, vinden zeven op de tien (69%), toch niet, zegt 26%. De rol van de palliatieve thuisequipes is voor vijf op de tien respondenten gekende materie, iets minder dan de helft (46%) is daar naar eigen zeggen niet voldoende van op de hoogte.Van de apothekers die onze rondvraag invulden, levert één op de twee per jaar één keer euthanatica af. 13% doet dat twee keer per jaar, 11% drie keer of meer en nog eens 11% nooit. Zijn die producten voldoende beschikbaar? Neen, vindt een kleine helft (46%). De andere respondenten zijn van mening van wel (36%) of weten het niet (18%).Het intussen afgelopen assisenproces in Gent laat al bij al een bittere nasmaak achter, zo veel is duidelijk. Dat bleek al uit een gelijkaardige enquête onder artsen door ons zusterblad Artsenkrant. Meer dan de helft van de dokters vrezen dat artsen in de toekomst bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie niet langer advies zullen verstrekken of euthanasie zullen uitvoeren, zo bleek.Onder apothekers leeft eenzelfde gevoel: dik acht op de tien (82%) denken dat het proces voor juridische onzekerheid zorgt bij artsen. Voor 56% valt er ook te vrezen voor een gevoel van onzekerheid en ongerustheid bij de patiënten.Een evaluatie van de euthanasiewetgeving ten slotte vindt ruim twee derde van onze respondenten (67%) aangewezen. Voor twee op de tien is dat niet nodig, 13% weet het niet.