...

Ivermectine is een goedkoop antiparasitair middel met een breed spectrum, dat door de FDA en het EMA is goedgekeurd bij de behandeling van meerdere parasitosen zoals schurft en onchocercose. In vitro blijkt ivermectine ook veilig en doeltreffend te zijn tegen allerhande virussen en met name hiv, het denguevirus, het griepvirus en het zikavirus. Australische vorsers onder de leiding van dr. Kylie Wagstaff hebben het effect van ivermectine op het nieuwe coronavirus onderzocht. In 48 uur tijd daalde de hoeveelheid SARS-CoV-2 in een proefbuisje met ongeveer factor 5000. "Eén enkele dosis kan het virale RNA in 48 uur elimineren en zelfs na 24 uur is er al een significante daling", commentarieerde dr. Wagstaff. Het onderliggende mechanisme is nog niet bekend, maar volgens dr. Wagstaff remt ivermectine waarschijnlijk het door IMPa/b1 gemedieerde transport van virale proteïnen naar de kern. In de strijd tegen Covid-19 loont het zeker de moeite om bestaande geneesmiddelen onder de loep te nemen. Mochten een of meerdere "oude" geneesmiddelen werken, zouden we de patiënten veel sneller kunnen behandelen. Het zal immers nog een tijdje duren voor er een vaccin zal zijn. Maar net zoals met hydroxychloroquine is voorzichtigheid geboden. Tot nog toe is ivermectine immers enkel onderzocht in het laboratorium. Dat zou nu in vivo moeten worden bevestigd en ook moet worden nagegaan wat de dosering is bij de mens voor we ivermectine gaan voorschrijven aan patiënten die geïnfecteerd zijn met het SARS-CoV-2.