...

Naast vele andere actuele kwesties sneed VAN-voorzitter Dirk Vos in zijn presentatie op de VAN-top (zie ook blz. 1) ook de heikele kwestie van het online gebeuren aan. Hij benadrukte daarbij dat een 'warme relatie' heel wat meer inhoudt dan "online dienstverlening op afstand".Toch is apotheker Dirk Vos zich uiteraard wel bewust van de snelle digitale veranderingen. Hij gaat er dan ook van uit dat de apotheker digitaal aanwezig moet zijn. "Vandaag," zo zegt Vos, "nemen al 860 apotheken deel aan het Pharmacy Online platform (https://pharmacyon-line.be/). We investeren in apps en digitale communicatie om de dienstverlening aan te vullen en te verbeteren. En we denken na over innovatieve manieren om onze klant/patiënt nog beter te kunnen dienen."Wel benadrukte hij dat dit steeds moet gebeuren vanuit de lokale apotheek. Een stelling die VAN-directeur apotheker Hilde Deneyer in haar uiteenzetting onderschreef. Ook Deneyer stelt dat "kwaliteitsvolle zorg met persoonlijk contact dé meerwaarde is van de apotheek." Online is OK maar, zo voegde ze eraan toe, "wij geloven niet in de 'fast care' benadering van grote, commerciële online spelers waar anonimiteit en 'black Friday deals' dagelijkse kost zijn."Positieve woorden had Dirk Vos ook veil voor het Vlaamse regeerakkoord dat verder werk wil maken van slagkrachtige en efficiente eerstelijnszones. Bij minister Beke drong hij aan op een erkenning van de sector, naar het voorbeeld van de huisartsenkringen. "Net omdat apothekers de voorbije jaren zo actief betrokken werden bij de uitbouw van een sterke eerste lijn. Apothekers zijn bereid om de regionale zorgzones mee gestalte te geven", dixit Vos.Overigens worden vier van de 60 eerstelijnszones momenteel voorgezeten door een apotheker. En bijna in elke ELZ in Vlaanderen engageren apothekers zich vrijwillig in een lokale zorgraad.