Preventie, advies allerhande, begeleiding en doorverwijzing aan en van patiënten: de actualiteit is nu eenmaal wat ze is, en daarin staat de brede maatschappelijke rol van de apotheker steeds meer in de spotlights.

Al maanden is het al covid-19 wat de klok slaat, niet in het minst in de officina's te lande. De apothekers staan sinds het begin van de eerste lockdown - en zelfs voordien al! - mee op de eerste lijn. De rush op mondmaskers en handgel is intussen al een tijd achter de rug. Nu ligt de focus voornamelijk op covid-tests en straks ook op vaccinatie tegen het coronavirus.

Vanuit de apothekerswereld is de boodschap duidelijk: zij zijn bereid om op een constructieve manier mee te werken aan de beheersing van de coronapandemie. Testen vormt daarbij een belangrijke pijler en lokale apothekers kunnen de druk op de huisartsen, verpleegkundigen en laboratoria helpen te verlichten. Het Vlaams Apothekersnetwerk werkte een nota uit met vier mogelijke werkpistes, toe te passen al naargelang de eigen draagkracht en die van de apotheek: inzetten van opgeleide apothekers voor staalafname bij klassieke PCR-tests en bij sneltests; uitvoeren van sneltests in de apotheek door opgeleide apothekers, volgens een vastgelegd protocol; begeleiding van sneltests in de apotheek met staalafname door de patiënt zelf; en afleveren van speekseltesten in de apotheek en inzamelen van stalen via de apotheken.

Apothekers zijn hoogopgeleide en toegankelijke zorgverstrekkers. Hoog tijd om hun capaciteiten ten volle te benutten.

Fair deal, zou je denken. Toch kwam er (enigszins in de lijn der verwachting) tegenwind. Zo gingen de klinisch biologen resoluut op de rem staan: sneltests laten uitvoeren door apothekers is een slecht idee, en 'onwettige uitoefening van de geneeskunst', argumenteerden ze. Artsensyndicaat Bvas treedt hen daarin bij en "maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de covid-testingstrategie", luidde het in een persbericht.

Tja, dan wil een mens al eens helpen... Maar laten we vooral constructief en positief blijven. Want die state of mind lijkt ook evident bij de uitstippeling van de vaccinatiecampagne tegen covid-19 die stilaan vorm krijgt, nu er concreet uitzicht is op efficiënte vaccins op vrij korte termijn. Ook hier geven de apothekers aan dat ze paraat staan: voor de distributie en opslag van vaccins, dicht bij de plaats van noodzaak en onder de correcte bewaaromstandigheden; voor het gericht sensibiliseren van de bevolking voor vaccinatie tegen covid-19; en ten slotte voor het vaccineren zelf.

Oké, in tegenstelling tot het afnemen van sneltests, is vaccinatie wel degelijk een medische verrichting die in ons land tot nader order voorbehouden is voor artsen. In heel wat andere landen is vaccinatie door de apotheker evenwel al jaren legio. Met een positieve impact op de dekkingsgraad, nota bene. Wat houdt ons dan tegen? Apothekers zijn hoogopgeleide en toegankelijke zorgverstrekkers, daar twijfelt niemand nog aan. Hoog tijd om hun capaciteiten ten volle te benutten, niet? In het belang van de patiënt en van de volksgezondheid. De apothekers reiken alvast de hand uit.

Preventie, advies allerhande, begeleiding en doorverwijzing aan en van patiënten: de actualiteit is nu eenmaal wat ze is, en daarin staat de brede maatschappelijke rol van de apotheker steeds meer in de spotlights. Al maanden is het al covid-19 wat de klok slaat, niet in het minst in de officina's te lande. De apothekers staan sinds het begin van de eerste lockdown - en zelfs voordien al! - mee op de eerste lijn. De rush op mondmaskers en handgel is intussen al een tijd achter de rug. Nu ligt de focus voornamelijk op covid-tests en straks ook op vaccinatie tegen het coronavirus. Vanuit de apothekerswereld is de boodschap duidelijk: zij zijn bereid om op een constructieve manier mee te werken aan de beheersing van de coronapandemie. Testen vormt daarbij een belangrijke pijler en lokale apothekers kunnen de druk op de huisartsen, verpleegkundigen en laboratoria helpen te verlichten. Het Vlaams Apothekersnetwerk werkte een nota uit met vier mogelijke werkpistes, toe te passen al naargelang de eigen draagkracht en die van de apotheek: inzetten van opgeleide apothekers voor staalafname bij klassieke PCR-tests en bij sneltests; uitvoeren van sneltests in de apotheek door opgeleide apothekers, volgens een vastgelegd protocol; begeleiding van sneltests in de apotheek met staalafname door de patiënt zelf; en afleveren van speekseltesten in de apotheek en inzamelen van stalen via de apotheken. Fair deal, zou je denken. Toch kwam er (enigszins in de lijn der verwachting) tegenwind. Zo gingen de klinisch biologen resoluut op de rem staan: sneltests laten uitvoeren door apothekers is een slecht idee, en 'onwettige uitoefening van de geneeskunst', argumenteerden ze. Artsensyndicaat Bvas treedt hen daarin bij en "maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de covid-testingstrategie", luidde het in een persbericht. Tja, dan wil een mens al eens helpen... Maar laten we vooral constructief en positief blijven. Want die state of mind lijkt ook evident bij de uitstippeling van de vaccinatiecampagne tegen covid-19 die stilaan vorm krijgt, nu er concreet uitzicht is op efficiënte vaccins op vrij korte termijn. Ook hier geven de apothekers aan dat ze paraat staan: voor de distributie en opslag van vaccins, dicht bij de plaats van noodzaak en onder de correcte bewaaromstandigheden; voor het gericht sensibiliseren van de bevolking voor vaccinatie tegen covid-19; en ten slotte voor het vaccineren zelf. Oké, in tegenstelling tot het afnemen van sneltests, is vaccinatie wel degelijk een medische verrichting die in ons land tot nader order voorbehouden is voor artsen. In heel wat andere landen is vaccinatie door de apotheker evenwel al jaren legio. Met een positieve impact op de dekkingsgraad, nota bene. Wat houdt ons dan tegen? Apothekers zijn hoogopgeleide en toegankelijke zorgverstrekkers, daar twijfelt niemand nog aan. Hoog tijd om hun capaciteiten ten volle te benutten, niet? In het belang van de patiënt en van de volksgezondheid. De apothekers reiken alvast de hand uit.