...

Eindelijk, zullen sommigen zeggen, al is het toch nog wachten tot 2020 alvorens de nieuwe deontologische code van kracht wordt.Onlangs werd de Orde der Apothekers veroordeeld door de Belgische Mededingings autoriteit (BMA). Zij wreef de Orde aan de mogelijkheden van apothekers om publiciteit te maken - onder meer via sociale netwerken of betalende referentiëring (Search Engine Advertising) - te breed te interpreteren. Ook de mogelijkheid om kortingen toe te staan op parafarmaceutische producten werd beknot. Begin oktober paste het Auditoraat van de BMA een schikkingsprocedure toe. De Orde der Apothekers werd veroordeeld tot het betalen van een boete van 225.000 euro, en diende zich te engageren om de deontologische code te herzien. De BMA verkreeg ook het engagement van de Orde der Apothekers dat ze nauwkeuriger zou toezien op het naleven van het mededingingsrecht door haar disciplinaire organen, de Provinciale Raden."Nochtans is dat niet de enige reden voor de hervorming," zegt professor Bernard Pirotte, covoorzitter van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers. De reflectie over de hervorming van de deon tologische code dateert van vóór de vraag van de BMA. "We denken er al twee jaar over na. De vorige hervorming dateert van 2010, het was dus tijd voor een nieuwe update. Het apothekers landschap evolueert en dus ver andert ook de code, onafhankelijk van de problematiek van het mededingingsrecht."Het jaarverslag 2018 van de Orde leert ons overigens dat de meest actieve werkgroep binnen de Orde instaat voor de hervorming van de deontologische code. Deze ging begin maart 2017 van start en bestaat uit zes leden van de Nationale Raad en een jurist.