...

De Orde der Apothekers hield de groei van die groep tegen door met name in oktober 2015 bij alle disciplinaire raden, die te maken hadden met de opening van een vestiging van MediCare-Market, een zaak aanhangig te maken en tegelijkertijd een stakingsvordering in te stellen, in essentie door zich te beroepen op het bestaan van een verwarring tussen de apotheken en de parafarmacieën van de groep, met name wanneer zij naast elkaar gelegen zijn, argumenteert het Mededingingscollege van de BMA."Het College is de mening toegedaan dat de disciplinaire en juridische acties, aanhangig gemaakt door de Nationale Raad van de Orde der Apothekers, er eigenlijk op gericht waren de ontwikkeling van de groep MediCare-Market, op de markt van de diensten verstrekt door apothekers, te belemmeren of zelfs de diensten uit deze markt te weren. De betrokken praktijken zijn niet enkel terug te brengen tot het ondernemen van juridische stappen, maar zijn onderdeel van een algemene strategie van de Nationale Raad van de Orde der Apothekers om het MediCare-Market model uit de markt te houden of om haar ontwikkeling tegen te houden, evenals van vergelijkbare businessmodellen."Het college is van mening dat een geldboete van 1 miljoen euro volstaat om rekening te houden met de ernst van de inbreuk en om afschrikwekkend te werken, zonder buitensporig te zijn. Dit bedrag komt overeen met de gemiddelde jaaromzet van een enkele apotheek op een totaal van ongeveer 5.000 apotheken, benadrukt het College.In een reactie benadrukt de Orde dat ze als duidelijke opdracht heeft om het algemeen belang te dienen op het gebied van de volksgezondheid. "Ze blijft deze taak, die vandaag nog steeds noodzakelijk is om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in het belang van de patiënt te garanderen, uitvoeren. Door dit te doen brengt de Orde de vrije mededinging en het vrij verkeer van diensten niet in het gedrang, maar biedt burgers de noodzakelijke bescherming door de veiligheid en kwaliteit van de zorg waarin de rol van de apotheker primeert, te vrijwaren.""De beslissing van het College van de BMA die net werd gecommuniceerd lijkt te stellen dat de actie van de Orde der Apothekers dit kader niet respecteerde, hetgeen de Orde betwist. De Orde zal deze beslissing verder analyseren met haar advocaten om de mogelijke opties te onderzoeken", zegt voorzitter Gert Laekeman.