...

Er is al onderzoek verricht naar de oogsecreties bij patiënten met een SARS-CoV-2-infectie. Daarbij werd aangetoond dat conjunctivitis één van de symptomen van infectie zou kunnen zijn. Een nieuw Italiaans onderzoek bevestigt die vaststelling en wijst erop dat ook andere lichaamsvochten zoals tranen en speeksel besmettelijk zouden kunnen zijn. De auteurs beschrijven het geval van een 65-jarige patiënte die op 23 januari van Wuhan naar Italië was gereisd. Die patiënte was het eerste bewezen geval van Covid-19 in Italië. Op 29 januari 2020, een dag na het verschijnen van symptomen van Covid-19 (hoest, keelpijn, rinitis en bilaterale conjunctivitis) werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Vier dagen na opname op een isolatieafdeling vertoonde ze koorts, nausea en braken. Een RT-PCR op sputum bevestigde de diagnose van Covid-19. Op dag 3 na opname werd een oogwisser afgenomen wegens persisterende conjunctivitis. Daarin werd viraal RNA teruggevonden. Daarna werd nagenoeg dagelijks een oogwisser afgenomen en die bleef positief tot dag 21. De conjunctivitis was sterk verminderd op dag 15 en was genezen op dag 20. Op een oogwisser afgenomen op dag 27 werd opnieuw RNA van het SARS-CoV-2 teruggevonden in een oogwisser, terwijl de neuswissers al enkele dagen negatief waren geworden. Vermenigvuldiging van het virus in de conjunctiva werd bevestigd met een real time RT-PCR. Volgens de auteurs toont die studie aan dat het oogvocht van patiënten met een SARS-CoV-2-infectie het virus kan bevatten en dus besmettelijk zou kunnen zijn. Dat bevestigt volgens de auteurs andermaal het belang van barrièremaatregelen: vermijden om de neus, de mond en de ogen aan te raken en de handen vaak wassen. De ogen kunnen al in het begin van de infectie worden aangetast. De wetenschappers stellen dan ook dat zo snel mogelijk maatregelen moeten worden genomen om besmetting van andere mensen via die weg te voorkomen. Verder onderzoek is nodig om na te gaan in welke cellen van de ogen het virus zich vermenigvuldigt en wat het mechanisme is van het oculaire tropisme van het SARS-CoV-2.