...

Het aantal overvallen op apotheken gaat de laatste jaren in dalende lijn, na een forse toename in 2016: toen tekende de politie liefst 185 diefstallen op, waarvan 152 gewapenderhand. Het jaar voordien, in 2015 dus, waren dat er respectievelijk 132 en 115.Met uitzondering van 2014, werden apotheken in het Waalse Gewest het hardst getroffen. Bij de meeste overvallen komt een wapen te pas, ongeacht het gewest.Voor de periode 2012-2017 werd 42% van de diefstallen met of zonder wapen en van de inbraken (zowel pogingen als voldongen feiten) in apotheken gepleegd in de vijf grote steden van ons land en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, antwoordde minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon in juli 2018 op een parlementaire vraag over dit thema.Uit de cijfers in datzelfde antwoord blijkt dat Brussel-Hoofdstad de meeste gevallen oplijstte, gevolgd door de provincies Henegouwen, Luik, Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In de top vijf van voorwerpen die bij die feiten het meest gestolen worden, staat geld in allerlei vormen (biljetten, euro's zonder verdere specificering, muntstukken, geldlade/kassa) op de vier eerste plaatsen, alles bij elkaar goed voor 68%. Geneesmiddelen vervolledigen het lijstje, met maar 2%.Verder verwijst minister Jambon naar de toolbox die de Directie Lokale Integrale Veiligheid in samenwerking met de APB heeft opgesteld. Die biedt een aantal concrete veiligheidsscenario's aan als leidraad om de veiligheid van de apotheken te bevorderen. Apothekers kunnen ook nog steeds gebruik maken van de verhoogde fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen in hun zaak. Ten slotte raadt de minister de apothekers sterk aan om een beroep te doen op de diefstalpreventieadviseurs van hun gemeente of politiezone, die naast advies ook informatie kunnen verschaffen over opleidingen voor het apotheekpersoneel zodat zij leren om gepast te reageren in geval van gewapende overvallen.