...

"Er bestaan zeker opportuniteiten in België, maar de mentaliteitsverandering ten opzichte van de klinische farmacie moet zich voltrekken binnen de officina's zelf", stelt Geneviève Philippe, docent officinale praktijk aan de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de universiteit van Luik. "Momenteel zit de apotheker nog niet in de rol van een clinicus: hij draagt zeker bij tot de verbetering van de behandeling en dergelijke, maar de identiteit zelf van de apotheker vergt een paradigmashift. Beetje bij beetje winnen de apothekers terrein - de noodpil, voorschrijven van het griepvaccin zijn daar maar enkele voorbeelden van. Dat zal wellicht vanzelfsprekend worden, in functie van de mentaliteitswijziging. Samenwerking met de beroepsverdediging, de universiteiten, de apothekersverenigingen, de navormingsorganisaties enz. is aangewezen om de perceptie van onze bekwaamheden te verbeteren, want die blijven nog steeds enigszins onderbenut." "De politiek en een aantal andere beroepsgroepen zien de troeven van de apothekers nog niet goed in. De paradigmashift zal zich verder doorzetten met de wijziging in de wetgeving die apothekers de kans zal geven om meer klinische prestaties te verrichten. De huidige context kan een gelegenheid zijn om de huisartsenpraktijken enigszins te ontlasten en bepaalde taken naar de apothekers door te schuiven. Dat valt misschien te zien als een opportuniteit", besluit Geneviève Philippe. Verder in deze editie leest u meer over deze literatuurstudie naar de rol van de apothekers en de impact van diens activiteiten in België.