Polly is een gloednieuwe dienst. Wat houdt het in?

...

Het is een geautomatiseerde IMV-service (individuele medicatievoorbereiding) voor de begeleiding van patiënten met een chronische behandeling die meerdere medicijnen nemen, en dit zonder kosten voor de apotheker of de patiënt. Het doel is om de therapietrouw te verbeteren door het beheer van de geneesmiddelen voor deze patiënten te vereenvoudigen, in samenwerking met apothekers en huisartsen. De dienst bestaat uit twee componenten: · een logistiek luik: geautomatiseerde verpakking van medicijnen, volgens het moment van inname, in geïndividualiseerde zakjes met specifieke informatie: naam van de patiënt, de apotheek, de voorschrijver, de medicijnen in het zakje, de datum, het tijdstip, de vervaldatum en het tijdstip van inname (ontbijt, lunch, enz.). · een digitale component: een IT-platform waarop de apotheker de medicatieschema's van de patiënt kan invoeren, deze om de 15 dagen kan valideren en het beheer van de lopende voorschriften controleren. En een mobiele applicatie voor patiënten. Hoe zit het met de milieu-impact van deze zakjes? Dit is één van onze zorgen, maar op dit moment hebben we geen andere keuze dan de geneesmiddelen te kopen in de vorm van doosjes, die vervolgens uit te pakken en te herverpakken in individuele zakjes. In België zijn geneesmiddelen in bulk nog niet verkrijgbaar, in tegenstelling tot Nederland en Scandinavië, waar het IMV-systeem al langer wordt gebruikt. Dit is ongetwijfeld een werkpunt, waarbij we de autoriteiten moeten sensibiliseren om de zaken in beweging te krijgen. Maar onze individuele zakjes zijn al wel gemaakt van recycleerbare materialen en we werken momenteel aan het beschikbaar stellen van biologisch afbreekbare zakjes. Welke veiligheidsgaranties biedt Polly? Onze apotheek Pharma Fidelmed garandeert een eerste controle wanneer de geneesmiddelen worden verpakt, en dit dankzij geavanceerde technologie en geautomatiseerde robots die vooraf zijn gekalibreerd voor elk type geneesmiddel, om de veiligheid in elke fase van het proces te garanderen. Zo nemen we bijvoorbeeld een dubbele foto van elk zakje (met behulp van fotocontrollers) om te garanderen dat de medicijnen in het zakje conform zijn. Al deze stappen zorgen ervoor dat de inhoud van de zakjes perfect overeenstemt bij het schema van medicatie/voorschriften/therapie. Is er een risico op interactie van geneesmiddelen in de zakjes? Sommige geneesmiddelen mogen inderdaad niet gecombineerd worden in dezelfde IMV-verpakking. Dit komt omdat er interacties tussen deze geneesmiddelen bestaan of omdat ze niet compatibel zijn. Maar dat zijn uitzonderlijke gevallen. Volgens de richtlijnen voor IMV, gepubliceerd op de website van het FAGG, moet het risico op interacties en onverenigbaarheden worden beoordeeld door de apotheker-titularis die de IMV uitvoert op basis van de rubrieken 4.5 en 6.2 van de Samenvattingen van de Productkenmerken (SPK). Toch valt de evaluatie van deze interacties en/of incompatibiliteit tussen geneesmiddelen onder de verantwoordelijkheid van de behandelende arts en de officina-apotheker, en niet van de apotheker-titularis die de IMV uitvoert. Wie is verantwoordelijk voor de afgifte bij deze dienst? Polly is verantwoordelijk voor de conformiteit van de medicijnen die zich in de zakjes bevinden. Maar uiteindelijk is het de apotheker die het medicatieschema heeft ingevoerd en die de medicijnen bij de officina bezorgt die verantwoordelijk blijft voor de afgifte. Wat zijn de grenzen van de service? Bepaalde galenische vormen, zoals ampullen, insulines, smelttabletten, puffers... kunnen niet in zakjes worden verpakt. Het is ook niet geschikt voor chronische patiënten met meerdere medicijnen die niet gestabiliseerd zijn en bij wie het medicatieschema te regelmatig verandert. Hoeveel kost Polly? Als er vier of meer verschillende medicijnen per dag worden gebruikt, kost de dienst niets aan de apotheker of patiënt, bij minder medicatie betaalt de patiënt ?3 per week. Apothekers die onze dienst willen gebruiken moeten hun geneesmiddelen wel bestellen bij Pharma Fidelmed (onze groothandel). Wij garanderen dat de dienst zelfbedruipend is dankzij onze inkoopstrategie, zonder invloed op de marge van de apotheker die de medicijnen verstrekt, die ook zelf het tarief blijft bepalen. Wat zijn de voordelen van deze dienst voor zelfstandige apothekers? · Het past in de rol van de referentieapotheek en het toezicht op medicatie. · Het ondersteunt de evolutie van de diensten die van apotheken worden verwacht. · Het vergemakkelijkt het beheer en de controle van therapietrouw. · Het biedt een instrument voor differentiatie. · Het versterkt de rol van de apotheker in de begeleiding van chronische patiënten. · Het verhoogt het aantal apotheekbezoeken en bouwt patiëntenvertrouwen op. · Op termijn zou IMV ook moeten leiden tot de invoering van specifieke honoraria in apotheken.