Van 3 tot 103 jaar

...

De fysiologische behoeften veranderen tijdens de groei en de ontwikkeling en de voeding moet dan ook herhaaldelijk worden aangepast. De Hoge Gezondheidsraad raadt dan ook aan het advies te vragen van een diëtist om de voeding van jonge kinderen die een veganistische voeding krijgen, te volgen. Bij zuigelingen en kinderen jonger dan drie jaar raadt de Hoge Gezondheidsraad borstvoeding aan of vervangproducten naargelang van de leeftijd. De raad waarschuwt voor plantaardige dranken met een slechte samenstelling, die soms ongewenste stoffen bevatten. Bij groeiende kinderen tot de adolescentie moeten de specifieke behoeften worden gedekt: calcium en vitamine D (twee tot vier porties zuivelproducten), meer ijzer (x 1,8) tijdens de puberteit en eiwitten. Vitamine D-supplementen zijn stelselmatig geïndiceerd in geval van sterkere restricties. Bij ouderen moet het progressieve spierverlies worden tegengegaan (lichaamsbeweging, voldoende eiwitinname). De energiebehoefte vermindert geleidelijk met de leeftijd, maar de behoefte aan voedingsstoffen verandert niet of neemt zelfs toe. De voedingsdichtheid moet dan ook stijgen met de jaren. Een voldoende inname van calcium en vitamine D is nodig om osteoporose te voorkomen. Gezien de hoge frequentie van maagatrofie moeten veganisten en vegetariërs met een tekort vitamine B12-supplementen innemen. Céline Lefebvre en Charlotte Nicolas, diëtisten die een opleiding kregen van de CEDE (Club européen des diététiciens de l'enfance), hebben een boek geschreven over vegetarisme bij kinderen, adolescenten, zwangere en borstvoedende vrouwen. Op grond daarvan kunnen zorgprofessionals nagaan of mensen die een vegetarische voeding volgen, een voldoende hoeveelheid van de verschillende voedingsstoffen binnenkrijgen. "Stel gerust vragen aan erkende zorgverstrekkers. Als je beslist vegetarisch te gaan eten, ga je niet alleen geen vlees meer eten, maar moet je ook zorgen voor de nodige compensaties, zeker tijdens de groeiperioden. De mensen zijn nu over het algemeen goed geïnformeerd. Zo weten ze bijvoorbeeld dat ze extra vitamine B12 moeten innemen. Dat was enkele jaren geleden veel minder het geval. Het hele voedingsevenwicht kan evenwel invloed hebben op korte, middellange en lange termijn", zegt Charlotte Nicolas. Nog een advies: veroordeel die ouders niet, maar tracht de communicatie open te houden. "Ze komen niet om overtuigd te worden van het tegendeel, maar om advies te krijgen, dat binnen hun filosofie past. Je moet ze informeren over de risico's en oplossingen voorstellen om de behoeften te dekken, vooral bij kinderen. Dat kan neerkomen op een gemedicaliseerde voeding, waarbij regelmatige controles vereist zijn. Mensen die natuurlijkere voedingsmiddelen willen eten, hebben het daar soms erg moeilijk mee." "Je hoort vaak zeggen dat een kind toch normaal zal groeien ongeacht de voedingstoestand van de moeder tijdens de zwangerschap. Dat geldt echter niet voor alle voedingstoffen. De moedermelk van vrouwen met een sterk vitamine B12-tekort bevat geen of onvoldoende vitamine B12. Idem wat DHA betreft (essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen). De moeder moet dus DHA innemen (vette vis, eieren van kippen gevoed met lijnzaad, ...) en als ze een veganistische voeding volgt, moet ze voedingssupplementen innemen." Ook jodium is essentieel tijdens de zwangerschap en de eerste levensmaanden. "Jodium zit in eieren, melk en mariene producten. Veganisten kunnen algen gebruiken, maar die zijn af te raden tijdens de groei en fragiele perioden omdat ze vaak gecontamineerd zijn door zware metalen. Dan is er nog zout met toegevoegd jodium, maar dat volstaat niet. Er is extra jodium nodig. Zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven, moeten dus goed worden opgevolgd", betoogt Charlotte Nicolas.