...

Kinderen die toetreden tot de POInT-studie zullen worden gevolgd in UZ Leuven. Bij het begin van de POInT-studie worden ouders en baby uitgenodigd voor regelmatige onderzoeken met een tussenperiode van 2 tot 4 maanden tot de leeftijd van 18 maanden. Nadien is er een 6-maandelijkse opvolging tot de leeftijd van 3 jaar. Op deze momenten worden ook de autoantilichamen bepaald. Tijdens de 3 jaar follow-up krijgen de deelnemers aan de studie elke dag de inhoud van een capsule met insulinepoeder of placebo.