...

Als apotheker wil ze zich inschakelen in een brede beweging naar meer geïntegreerde zorg, waar gezondheidszorg en welzijnszorg elkaar ontmoeten. In een nieuw model rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken is er een belangrijke rol weggelegd voor de huisapotheker.Huisartsen vinden het steeds belangrijker om als een tandem te kunnen samenwerken met huisapothekers. Katrien Vermijlen ging in zee met het Brabants Apothekersforum (BAF) en was actief in het project 'Zorgzaam Leuven', waar een nieuw model voor chronische zorg werd ontwikkeld en getest. BAF en Zorgzaam Leuven organiseerden kleinschalige medisch-farmaceutische buurtoverlegmomenten. Daar kwamen huisartsen en huisapothekers tot de vaststelling dat ze samen zorgen voor dezelfde mensen in de buurt. Het besef groeide dat ze meer moest gaan nadenken vanuit de behoeften van de mensen en ze schreef een project dat ervan uitgaat dat populatiemanagement voor de huisapotheker de basis kan vormen voor meer geplande zorg en afspraken met lokale zorgverleners. Populatiemanagement geeft inzicht in de behoeften van de populatie waarvoor de huisapotheker verantwoordelijk is. Daardoor kan de huisapotheker er meer gepast op inspelen. Ook kan men via afspraken met huisartsen tot meer geplande zorg en taakafspraken komen. In een partnerschap met de huisartsen worden chronisch zieken aangemoedigd een huisapotheker te kiezen.De stappen in het proces zijn populatiemanagement en de indeling van patiënten in subgroepen volgens risico, noden en behoeften. De multidisciplinaire samenwerking krijgt onder andere vorm tijdens kleinschalige medisch-farmaceutische overlegmomenten.Op een datagedreven manier wordt het concept huisapotheker zo meer beheersbaar. Huisartsen gaan huisapothekers meer zien als partners. Door samen rationele keuzes te maken en de zorg beter te plannen wint men aan efficiëntie en kwaliteit.