...

Prevymis® (letermovir) is het eerste anti-CMV middel in 20 jaar en ook het eerste product dat profylactisch kan ingezet worden in de HSCT setting.Omwille van ernstige beperkingen met de huidige anti-CMV geneesmiddelen zijn nieuwe therapieën met verschillende werkingsmechanismen, uitwisselbare formuleringen, hoge activiteit tegen CMV en betere toxiciteitsprofielen nodig.Prevymis® is een first-in-class CMV DNA terminase inhibitor die geïndiceerd is voor de profylaxe van CMV-reactivatie en -ziekte bij volwassen CMV-seropositieve ontvangers van een allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Prevymis® heeft een superieure werkzaamheid aangetoond en kan, in tegenstelling tot de huidige geneesmiddelen tegen CMV in de HSCT setting, profylactisch ingezet worden.Prevymis® is beschikbaar in een orale en een intraveneuze vorm, en wordt algemeen goed verdragen met een veiligheidsprofiel dat vergelijkbaar is met placebo. Prevymis® heeft een evidentieniveau AI in de Europese richtlijnen.