...

Kandidaat-deelnemers stellen hun project kort voor met een omschrijving van de activiteiten, hun motivatie en een CV (alles samen maximaal twee A4-pagina's). Belangrijk is aan te geven hoe de meerwaarde van het concept huisapotheker daarbij tot uiting komt, binnen het thema 'samenwerking en innovatie': maak concreet hoe u aan preventie doet en/of hoe de interdisciplinaire samenwerking met andere zorgverstrekkers georganiseerd is en/of hoe samenwerking en innovatie een invloed heeft.Projecten kunnen ingestuurd worden naar apotheker@roularta.be. In samenspraak met het Vlaams Apothekersnetwerk behoudt de redactie van 'de Apotheker' zich het recht voor om projecten te weigeren die te ver afstaan van de vooropgestelde criteria hierboven.De aanvaarde projecten worden gepubliceerd in 'de Apotheker'. De lezers van het magazine - alle apothekers met een Riziv-nummer - kunnen tot 22 november online hun stem uitbrengen op het gepubliceerde project dat hun voorkeur wegdraagt. Het winnende project wordt aan de hand van een filmpje voorgesteld op de VAN-top op 30 november. Achteraf verschijnt nog een verslag van de VAN-top en van de prijsuitreiking in 'de Apotheker'.