...

RemeCare (bestaande uit een web platform en smartphone applicatie) is bedoeld voor gebruik buiten het ziekenhuis en laat zorgverleners toe hun patiënten vanop afstand te monitoren.De doelgroep bestaat uit alle patiënten die voordeel kunnen halen uit niet-invasieve opvolging van (niet-)vitale parameters. Door de gezondheid van de patiënt nauwlettend in de gaten te houden via RemeCare, kan de zorgverlener vroegtijdig ingrijpen wanneer bepaalde symptomen zich voordoen. RemeCare is zodanig ontworpen dat het1) de patiënt in staat stelt om zijn zelfzorg te verbeteren, meer betrokken te zijn, en de therapietrouw te verhogen, en2) de zorgverlener toelaat om de behandeling op elk moment nauwgezetter op te volgen en aan te passen aan de noden van de patiënt zonder de klinische toestand of de veiligheid van de patiënt in gevaar te brengen.Het is een value-based oplossing die beantwoordt aan de triple aim: verbeterde patient outcome, verhoogde efficiëntie binnen de zorg, en kosten-effectief.