...

Wouter Beke (CD&V) volgt in de Vlaamse regering zijn partijgenoot Jo Vandeurzen op als minister van Welzijn en Volksgezondheid. Die continuïteit is er eveneens in de hoofdstukken welzijn en gezondheid van het regeerakkoord. Toch lijkt het erop dat ook coalitiegenoten Open VLD en N-VA daar een kritische blik op hebben geworpen. De woorden 'stroomlijnen' en 'vereenvoudigen' komen in beide hoofdstukken immers dikwijls aan bod. Zo moeten de huidige tien bestuursentiteiten evolueren naar hooguit drie departementen.Preventie loopt als een rode draad doorheen het akkoord'. De tekst stelt bijvoorbeeld dat het preventiedecreet zal herzien worden om zo groot mogelijke gezondheidswinsten te realiseren. Op dat vlak is het regeerakkoord stoer in zijn verklaringen. Zo is er sprake van een 'efficiënte inzet van de verhoogde middelen' en zo zou de 'gezonde keuze' ook de meest eenvoudige moeten worden.In het algemeen, en dat geldt evenzeer voor welzijn en gezondheid, is de grootste zwakte van de tekst dat eigenlijk niets gezegd wordt over de middelen die de regering wil inzetten om alle goede voornemens waar te maken.Hoe dan ook, het netwerk van Vlaamse officina-apothekers VAN is bij monde van algemeen directeur Hilde Deneyer en voorzitter Dirk Vos alvast niet ontevreden. "Er zitten heel wat elementen in voor een zorgzaam Vlaanderen. Daarbij spelen zorgverstrekkers op de eerste lijn, met name ook de huisapothekers, een belangrijke rol," luidt het. Het VAN benadrukt dat er een opdracht is weggelegd voor de apothekers in verband met sensibilisatie voor screeningsprogramma's. "Apothekers kunnen ook een meer actieve bijdrage leveren bij de opsporing van ziekten", aldus het netwerk.