...

Een van de oprichters van Siilo is de Nederlander Joost Bruggeman. Tijdens zijn opleiding tot chirurg maakte hij vaak gebruik van commerciële chatapplicaties voor de coördinatie van patiëntenzorg. Hij deed dat omdat hij op zoek was naar efficiëntie en snelheid. Maar het gebruik van de WhatsApps dezer aarde bood geen garantie op de wettelijk vereiste beveiliging van onder meer patiëntengegevens. Bij gebrek aan een professioneel chatplatform, specifiek gericht op zorgverleners, gingen Bruggeman en een gelijkgezinde kompaan aan het brainstormen. Dat leidde tot een ontwikkelingstraject, met Siilo als resultaat. Met de app kun je chatten, videobellen en bestanden met elkaar uitwisselen. In nog geen vijf jaar tijd breidde de app zich pijlsnel uit. "De coronacrisis heeft voor de grootste stijging op het platform gezorgd", zegt Jasper Taling. "Een goeie zaak voor ons businessmodel, maar zeker ook voor de gebruikers. Hoe meer mensen de app gebruiken, hoe makkelijker het uiteindelijk wordt om als zorgverstrekker zoveel mogelijk collega's in de buurt te vinden." Vandaag maken een kleine 300.000 gebruikers uit de zorgsector in verschillende Europese landen gebruik van Siilo. De app staat zo voor het grootste medische netwerk van Europa. Volgens cijfers van de organisatie zelf wisselen gebruikers maandelijks ruim 20 miljoen berichten uit, in duizenden klinische chatgroepen of rechtstreeks tussen gebruikers. In ons land is onder meer de Antwerpse apothekersvereniging KAVA aangesloten op het platform. Een uitgebreide zoektocht leert dat er op het eerste gezicht op de Belgische markt geen waardig alternatief voor Siilo beschikbaar is. En er zijn eigenlijk ook niet meteen redenen om de app niet te gebruiken. Siilo Messenger is de voornaamste functie van de app. De functie doet denken aan het gebruiksgemak van een WhatsApp, maar met een belangrijk verschil. "De app is enkel toegankelijk voor zorgprofessionals en we werken volgens de wettelijke privacyvoorschriften van de GDPR (General Data Protection Regulation voor privacy in de EU, red.)", legt Jasper Taling uit. "Apothekers en artsen die informatie en voorschriften met elkaar willen uitwisselen, kunnen dat via Siilo dus op een veilige manier. Je voldoet automatisch aan de wetgeving." Met andere apps is dat niet altijd het geval. "In Nederland hebben we al verschillende ziekenhuizen een boete zien krijgen omdat ze niet voldeden aan de privacy- wetgeving bij de uitwisseling van gegevens." Wie Siilo gebruikt, schakelt dat risico uit. "Wat je ook weleens ziet, als zorgverstrekkers via een onveilige chatapp werken, is dat ze bepaalde informatie anonimiseren. Maar zo wordt het op den duur onduidelijk welke patiënt welke medicatie moet krijgen. Op Siilo hoef je de patiëntengegevens niet te anonimiseren als je in gesprek gaat met een andere professional die een behandelrelatie heeft met een patiënt, met dank aan die veilige omgeving." Ook Jan met de pet kan in principe de app downloaden en zichzelf voordoen als zorgverstrekker. De makers van Siilo laten evenwel niet zomaar iedereen binnen op het netwerk. "Wij onderwerpen iedereen die op het platform komt aan een verificatie. We checken de Riziv-nummers van de gebruikers en doen een identiteits- check. Meestal via de foto van de identiteitskaart. Als de gegevens kloppen, krijg je toegang om andere medische professionals te bereiken. Gebruikers kunnen er zeker van zijn dat de identiteit van anderen correct is", zegt Jasper Taling. Als zorgverlener win je dus tijd en dat komt ook de patiënt ten goede. Heen en weer bellen met huisartsen en andere apothekers, documenten inscannen en mailen: dat hoeft niet meer. De uitwisseling van informatie en documenten kan makkelijk met Siilo. Bovendien is de app gratis. "We hebben ook een betalende versie voor bijvoorbeeld ziekenhuizen die Siilo in hun hele organisatie willen uitrollen. Daar is ons verdienmodel onder meer op gebaseerd. Siilo Messenger en alle functies die daaraan vasthangen zijn gratis en die zullen ook zo blijven", verzekert Jasper Taling.