...

Diabetes opsporen voordat de ziekte opduikt, in twee minuten en zonder nuchter bloedonderzoek: dat is de belofte van Espace Diabète. De tool is gebaseerd op een technologie die perifere autonome neuropathie kan detecteren door de transpiratiefunctie te evalueren. Het toestel werd in 2005 ontwikkeld door het Franse bedrijf Impeto Medical en was het onderwerp van meer dan 140 studies. Het is in heel wat delen van de wereld op de markt gebracht en is goed voor miljoenen tests per jaar.Het apparaat evalueert de kwaliteit van de transpiratie van de zweetklieren, waarvan het functioneren afhangt van kleine zenuwvezels die kunnen veranderen in geval van hyperglykemie. De patiënt moet beide handen en beide blote voeten op roestvrije stalen platen plaatsen, dan komt er een elektrochemische stimulus, en meet het toestel het vermogen van de zweetklieren om chloride-ionen vrij te geven als reactie daarop. Die prikkel wordt toegediend via vier onafhankelijke elektroden op de handpalmen en de voetzolen, de lichaamsdelen die het rijkst zijn aan zweetklieren. Op basis van die metingen detecteert het toestel perifere neuropathie die aanwezig kan zijn bij vroegtijdige stadia van diabetes en van pre-diabetes.Het apparaat heeft twee functies: Ezscan waarmee vroege perifere zenuwcomplicaties kunnen worden opgespoord en zo het risico op pre-diabetes/diabetes bij mensen die hierover in onwetendheid zijn. De tweede functie is die van Sudoscan, die toelaat autonome en perifere neuropathie bij diabetespatiënten te detecteren en op te volgen.De informatie van Ezscan wordt dus gebruikt om een cardio-metabool risico te bepalen. Rekening houdend met de gemeten geleidbaarheid en de patiëntgegevens (lengte, gewicht, leeftijd), wordt een risicoscore berekend en in kleur geïllustreerd op een scherm:groen duidt een normaal risico aan: geen afwijking van de kleine vezels die de zweetklieren beïnvloeden, (schijnbaar optimale levensstijl en voorlopig geen risico op metabole ziekten of diabetes).geel wijst op een matig risico: lichte vezelafbraak (vermoedelijk is er sprake van een metabool onevenwicht, nefaste effecten beginnen op te duiken, zonder gedragsverandering is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes of een metabool syndroom in de komende jaren).oranje staat voor een hoog risico: afbraak van vezels (vermoedelijk is er sprake van een metabool onevenwicht, beginnend metabool syndroom of pre-diabetes met significante impact, zonder gedragsverandering is er een aanzienlijk risico op het ontwikkelen van diabetes of metabool syndroom in de komende jaren).rood waarschuwt voor een heel hoog risico: duidelijke afbraak van de vezels (vermoedelijk metabool onevenwicht met aanzienlijke gevolgen).De Sudoscan-testresultaten kunnen worden gebruikt als indicatoren voor patiënten met een risico op autonome disfunctie dankzij de meting van elektrochemische huidgeleiding en de waargenomen asymmetrie tussen de rechter- en linkerkant. Sudoscan werd getest om de neuropathieën van kleine zenuwvezels bij verschillende ziekten te evalueren en te vergelijken met de referentietests die worden aanbevolen bij diabetes, de ziekte van Parkinson, door chemotherapie geïnduceerde polyneuropathie, familiale amyloïde polyneuropathie en de ziekte van Fabry.Bij de diabetespatiënt toont een hoge geleiding (in het groen op het scherm) een goede transpiratiefunctie en dus de afwezigheid van neuropathie, en lijkt de behandeling goed aangepast. Aan de andere kant betekent een lage geleiding (oranje) een disfunctie en de aanwezigheid van neuropathie die een meer aandachtige follow-up van de diabetes vereist.Het belang van dit apparaat is tweeledig: bij diabetici is het mogelijk om de staat van de zenuwen te evalueren waarvoor er weinig diagnostische hulpmiddelen zijn (het is raadzaam om de test om de drie maanden te herhalen); en bij niet-diabetici kan men het risico op diabetes opsporen om de ziekte vroegtijdig te detecteren en te behandelen."In de apotheek wordt er bij niet meer dan 10% van de voorschriften informatie verstrekt aan diabetici. De eenvoudige vraag aan de patiënt om zijn schoenen uit te trekken, stelt de apotheker in staat om de toestand van de hydratatie van de voeten te zien en, indien nodig, bijvoorbeeld het gebruik van een hydraterende crème te adviseren. Het is een manier om diabetespatiënten beter op te volgen en aan zich te binden", zegt Eric Vançon, directeur van Impeto Medical."Bovendien doet dit apparaat ook dienst als smartphone-app, 'My Espace Diabete'. Het is volledig gratis en heeft als doel het contact te versterken tussen de patiënt en zijn apotheker, die hem vrijwel dagelijks virtueel kan begeleiden. De diabetespatiënt krijgt medische en voedingsinformatie, praktische tips, advies over lichaamsbeweging en sport en ook leuke informatie (spelletjes, humor)", zegt Vançon. De applicatie 'My Espace Diabete' wil het leven van patiënten vergemakkelijken door hulp inzake voorschriften, de online bestelling van producten, het maken van een afspraak voor een Sudoscantest, via reminders en door een follow-up door hun apotheker.In januari maakt een nieuwe versie van de applicatie dit medisch hulpmiddel compleet dankzij een logboek dat toelaat de patiënt op een persoonlijke en constante manier te volgen. In februari zal de app ook beschikbaar zijn in het Nederlands. Sommige toekomstige ontwikkelingen zouden het leven van diabetici verder moeten vergemakkelijken. Zo is het niet ondenkbaar dat de app ooit zal worden gekoppeld aan zelfcontrolesystemen van de glycemie.Het toestel werd eerst gebruikt in ziekenhuizen, en is sinds 2015 ook in apotheken te vinden, met name in 600 apotheken in Frankrijk. In België ging de installatie in september van start en vandaag hebben zo'n 20 apotheken het systeem in huis dat ook aanwezig is in vijf Belgische ziekenhuizen. Het kost ongeveer 400 euro per maand. Sommige apothekers vragen geen vergoeding voor de screening, anderen vragen tussen de twee en de acht euro. "Het biedt een ander soort follow-up van diabetes. Eén studie toonde aan dat ons systeem beter presteert dan nuchtere bloedglucose die informatie geeft op één tijdstip, terwijl de aantasting van de zenuwvezels over een langere periode optreedt. Een studie toont ook aan dat de apotheker 70% van de gevallen van prediabetes kan opsporen, tegen 3% met een nuchter bloedonderzoek", zo besluit Eric Vançon.