...

"Amonis heeft geen aandeelhouders. Alles wat het fonds opbrengt, vloeit terug naar de leden", stipt Veekash Fakun aan. "We voorzien altijd een basisintrest (1,6% in 2019), die het jaar voordien door de raad van bestuur wordt vastgelegd en in januari aan de leden wordt meegedeeld. In functie van de jaarresultaten, van onze financiële reserve, rekening houdend met een vorm van lissage die we over de jaren trachten te spreiden, en om de basisintresten van de verschillende jaren te compenseren, stellen we een globaal rendement voor van 2,75%. Gezien de markt krijgen de jonge leden een aanzienlijk lagere basisintrect dan de oudere collega's. De basisintrest is op enkele jaren tijd geëvolueerd van 3% naar 2,75%, en nu naar 1,6%. Binnen onze portefeuille hebben we de generatie van de babyboomers die een deel van hun portefeuille behouden aan een rendement van 4,75% en van 3,75%. Al vijf jaar stemt de algemene vergadering een winstbijdrage voor alle leden zodat elkeen een minimum globaal netto rendement overhoudt van 2,75% op het gemiddelde van zijn/haar portefeuille. Zij die aan 4,75% en 3,75% zitten, staan een deel van de winstbijdrage af. Dat unieke mechanisme geeft ons de mogelijkheid om de jongeren een groter deel van de koek uit te keren, tot 1,6% en 2,75%. Het is dus een principe van solidariteit tussen generaties", legt dr. Limpens uit.