...

De peiling toont aan dat weinig apothekers willen associëren. Philippe Parent, apotheker in Sint-Lambrechts-Woluwe, denkt dat fusioneren een oplossing kan zijn maar ook een risico op scheve machtsverhoudingen inhoudt. "Fusieovereenkomsten moeten goed opgesteld worden en afgebakend in de tijd. Een mentaliteitswijziging is nodig." Volgens deze peiling overlegt 40% van de huisapothekers nooit met de huisarts. "Het lijkt heel veel", aldus Parent. "Wel kan de (on)beschikbaarheid van huisartsen soms voor problemen zorgen. Dat kan apothekers ontmoedigen. Maar zowel de huisapotheker als het MFO zijn mooie realisaties." Philippe Parent vindt dat ook moet gesproken worden over de 'malaise' bij de apothekers en over slordige dokters. "Elke dag moet ik iets op een voorschrift corrigeren. Niet normaal. En met de e-voorschriften is het nog erger geworden. Artsen werken met verschillende databanken en schrijven soms producten voor die niet meer bestaan, verpakkingen die nooit bestonden, enz."