...

Vandaag gebeurt de terugbetaling op basis van twee verschillende systemen, met een verschillende impact op de prijs en op de duur van de toelating: ofwel via het Koninklijk Besluit van 2007, ofwel via Hoofdstuk IV van de farmaceutische specialiteiten. "Het eengemaakte systeem zorgt voor een vereenvoudigde werkwijze: de arts zal slechts één aanvraag tot machtiging moeten uitvoeren bij de ziekenfondsen aangezien deze machtiging levenslang geldig zal zijn en de patiënt betaalt minder." Deze wijziging heeft alleen gevolgen voor patiënten voor wie de toestemming voor terugbetaling beperkt is tot één jaar. Dat zijn de patiënten van wie de pijnstillers worden vergoed op basis van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007. Dit besluit is niet meer in voege vanaf 1 januari 2022. De arts die het globaal medisch dossier van een patiënt beheert kan dus verwachten dat de patiënten hem raadplegen voor een nieuwe toelating bij de adviserende arts. Zonder deze toelating, heeft de patiënt geen recht meer op terugbetaling vanaf 1 januari. In principe moet het ziekenfonds de betrokken patiënten verwittigen. Goed nieuws verder: de terugbetaling wordt vergoed voor 75% in plaats van 20%. "De patiënt betaalt zelf tussen de 1,09 tot 2,09 euro per doos, wat goedkoper is dan het huidige systeem van terugbetaling waarin hij gemiddeld 10 euro betaalt voor dezelfde behandeling." Een andere verandering is de verpakking: in het nieuwe systeem gaat het om verpakkingen in grote formaten. De gevolgen voor de arts? "Vanaf 1 januari 2022 zijn alle machtigingen van vergoedbare analgetica die afgeleverd worden in het kader van het Koninklijk Besluit van 3 juni 2007, niet meer geldig ten gevolge van de intrekking van dit besluit. De aanvragen gebeuren vanaf dan op basis van Hoofdstuk IV, categorie B", aldus het Riziv. "Als arts is het dus noodzakelijk om raadplegingen in te plannen met uw patiënten die momenteel een machtiging hebben voor terugbetaling op jaarlijkse basis in het kader van het KB van 2007." De arts vraagt een machtiging voor de § 5460000 van hoofdstuk IV aan de adviserend arts van het ziekenfonds van de patiënt. Hij moet zijn voorschrift aanpassen en ofwel op stofnaam voorschrijven of de verpakkingen voorschrijven die opgeven worden door het Riziv (zie tabel). Apothekers die patiënten met de oude goedkeuring over de vloer krijgen, wordt verzocht hen aan te moedigen om op consultatie te gaan bij hun huisarts om de nodige aanpassingen door te voeren.