...

Apotheker Andreas Capiau analyseerde de therapietrouw en ervaringen van meer dan 700 chronische DOAC-gebruikers. Die werden gerekruteerd in 158 Vlaamse apotheken in het kader van een stageproject opgezet door de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de studiepopulatie hun bloedverdunnende medicatie niet inneemt gedurende minstens 17 cumulatieve dagen per jaar en dat ongeveer één op de vijf zelf aangeeft zijn DOAC niet altijd trouw in te nemen. De resultaten van deze studie werden gepubliceerd in het tijdschrift Heart en opgepikt in een editoriaal van prof. Jeroen Hendriks (universiteit van Adelaide, Australië). Hij pleit voor een meer multidisciplinaire begeleiding van DOAC-patiënten, met daarbij een belangrijke rol voor (officina-)apothekers. "De therapietrouw voor een antistollingsbehandeling bij patiënten met voorkamerfibrillatie is cruciaal, maar blijft vaak suboptimaal", stelt hij. "De aanpak van deze ziekte is zeer complex geworden en vaak biedt een traditionele consultatie bij één zorgverstrekker niet voldoende tijd om de patiënt de nodige voorlichting te geven over de preventie van beroerte en om het belang van een strikte therapietrouw uit te leggen." Dat alles is nochtans een vereiste om de patiënt te betrekken bij zijn behandeling zodat die zijn gezondheid zelf mee in handen neemt. Ook polyfarmacie kan de therapietrouw overigens negatief beïnvloeden, net als leeftijd van de patiënt en diens levensstijl. Prof. Hendriks: "Vandaar het belang van een regelmatige klinische doorlichting van alle geneesmiddelen die de patiënt inneemt, al dan niet door een arts voorgeschreven, om zo elementen aan het licht te brengen die een optimale therapietrouw in de weg kunnen staan." De studie van Capiau et al. herinnert ons er aan dat patiënten met voorkamerfibrillatie frequent bij hun apotheker over de vloer komen, gaat de Australische professor verder. "Een eenvoudige reminder telkens zo'n patiënt zich in de apotheek aanbiedt, kan al helpen om de boodschap aangaande therapietrouw te ondersteunen." Ook bij praktische problemen - zo ondervinden één op de tien patiënten moeite bij het openen van de verpakking of het doorslikken van de medicatie - kan de apotheker raad geven, schrijft prof. Hendriks. "In heel wat landen staan apothekers ter beschikking voor het uitvoeren van een medicatienazicht waaruit zulke aspecten naar voren kunnen komen of andere potentiële hinderpalen voor de therapietrouw kunnen blijken. Zij kunnen eventueel aanraden om over te stappen op een andere DOAC, om de dosis aan te passen, of om het hele medicatieschema bij te sturen als er zich ongewenste bijwerkingen voordoen of als er sprake is van onaangepaste polyfarmacie."