...

Het zijn de eerste resultaten uit onze grote enquête 'Wie bent u, apotheker?'. Liefst 600 ingevulde vragenlijsten kreeg de redactie binnen, een absoluut succes. Onze oprechte dank aan alle deelnemers daarvoor.Het gros van de resultaten stellen we u in het najaar voor, in een reeks themadossiers. Bij het begin van de zomer willen we evenwel al even inzoomen op uw antwoorden aangaande uw vakantiegewoonten. We maken ook van de gelegenheid gebruik om de winnaar van de cruise op de Donau bekend te maken ( zie kader).Van onze respondenten gaat zowat één op de drie jaarlijks twee weken op reis. Voor net iets minder collega's zitten er zelfs drie weken vakantie in.Bekijken we de resultaten per leeftijdsgroep, dan zien we dat jongere apothekers minder lang vakantie nemen dan hun oudere collega's. Al vindt toch nog één op de tien in de groep 35-44 jaar de tijd om er jaarlijks vijf weken op uit te trekken. Franstaligen nemen over het algemeen langer vakantie. Een kleine helft (45%) verdeelt de jaarlijkse vakantie in twee keer, een derde neemt ze in één keer op.De overgrote meerderheid (94%) houdt het bij een Europese bestemming en een kleine helft kiest ons eigen land als vakantieplek. Oudere apothekers blijven vaker in België dan hun jonge collega's. Franstaligen geven eveneens meer de voorkeur aan vakantie in het binnenland, al gaan meer dan zeven op de tien ook buiten Europa op reis, tegenover 37% van de Nederlandstaligen. Auto en vliegtuig zijn de meest geciteerde transportmiddelen.15% van onze respondenten heeft het geluk een tweede verblijf te bezitten, iets meer Nederlandstaligen dan Franstaligen. In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder is dat één op de twee. De Belgische kust scoort hier het hoogst: van de bezitters van een tweede verblijf vonden zes op de tien daar hun gading. De Ardennen scoren met 3% opmerkelijk laag.