...

Het is eigenlijk niet te geloven in een wereld die draait op regeltjes, dat fabrikanten van vloeistoffen voor elektronische sigaretten geen klinische studies moeten uitvoeren om de veiligheid van de vloeistof te bewijzen voor ze in de handel wordt gebracht. Ze hoeven maar een keuze te maken tussen de honderden bestanddelen die op de lijst van voedselingrediënten staan. Niemand zou het in zijn hoofd halen cacaopoeder of kaneelvezels in te ademen. Nochtans is het dat wat dampers doen, zonder het te weten. Op 3 september hebben wetenschappers op het internationale congres van de European Respiratory Society uitgelegd dat de scheikundige stoffen die worden gemengd in e-vloeistoffen, nieuwe toxische bestanddelen vormen. Aroma's in combinatie met oplosmiddelen produceren nieuwe toxische chemische stoffen, die de luchtwegen irriteren en reacties opwekken die respiratoire, cardiale en vasculaire problemen kunnen veroorzaken. "De fabrikanten beweren dat e-sigaretten niet gevaarlijk zijn omdat de e-vloeistof welbepaalde chemisch stabiele producten bevat", legt Sven-Eric Jordt, associate professor anesthesiologie, farmacologie en kankerbiologie aan de Duke University School of Medicine, uit. "Wij hebben nieuwe chemische stoffen in de e-vloeistoffen ontdekt die ontstaan als de fabrikanten bestanddelen mengen. We maken ons zorgen over de hoge concentraties van die nieuwe bestanddelen, die nog nooit werden onderzocht, en hebben daarom toxicologisch onderzoek verricht." In het laboratorium hebben de vorsers onderzocht wat er gebeurt als de bronchiale epitheelcellen worden blootgesteld aan aromatiserende chemische stoffen zoals vanilline en ethylvanilline (die zorgen voor de vanillesmaak en andere zoete smaken), benzaldehyde (bessen- of fruitsmaak) en cinnamaldehyde (kaneelsmaak). Ze hebben ook het effect onderzocht van de nieuwe chemische stoffen die zich vormen als aromatiserende chemische stoffen worden vermengd met propyleenglycol en plantaardige glycerine, de oplosmiddelen die het vaakst worden gebruikt in e-vloeistoffen. Die vloeistof vormt bij opwarmen dampen, die door de dampers worden ingeademd en de gewenste aroma's geven in de mond en vervolgens de bronchi. "De bronchi worden blootgesteld aan de damp van e-sigaretten als de gebruiker ze in de longen inademt. Wij hebben waargenomen dat de nieuwe chemische stoffen die worden gevormd na vermenging van aroma's en oplosmiddelen in de e-vloeistof, toxischer zijn dan de initiële bestanddelen. De nieuwe chemische stoffen afgeleid van benzaldehyde en cinnamaldehyde waren toxischer dan de nieuwe chemische stoffen afgeleid van vanilline", getuigt prof. Jordt. Vorsers van de groep van analytisch chemicus Hanno Erythropel van de Universiteit van Yale hebben aangetoond dat de nieuwe chemische stoffen ook receptoren in de zenuwuiteinden van de bronchi, TRPV1 en TRPA1 genoemd, activeren. Die receptoren zetten een rist ontstekingsreacties in gang. Prof. Jordt: "Activering van die receptoren kan de hartfrequentie verhogen en kan bij voorbeschikte mensen zelfs een onregelmatige hartslag veroorzaken en de bloeddruk doen stijgen, en kan de secreties in de neus en de luchtwegen verhogen, wat kan leiden tot hoesten en ademhalingsproblemen." De vorsers hebben voor de eerste keer aangetoond dat zelfs lage concentraties van nieuw gevormde chemische stoffen de bronchiale epitheelcellen doen afsterven. "Dat is een eerste bewijs dat de nieuwe chemische stoffen die in e-vloeistoffen worden gevormd, de longcellen kunnen beschadigen en doden, waarschijnlijk via een effect op hun metabolisme. In een aantal gevallen wordt meer dan 40% van de aromatiserende chemische stoffen in e-sigaretten omgezet in nieuwe chemische stoffen, maar over de toxiciteit ervan is tot nog toe nagenoeg niets bekend." Bij analyse van de structuur van de mitochondria en de mechanismen die meespelen bij de omzetting van glucose in energie, werd aangetoond dat de nieuw gevormde chemische stoffen de zuurstofconsumptie van en de productie van adenosinetrifosfaat (ATP) door de mitochondria verminderen. ATP levert de energie voor de vele cellulaire processen. De vorsers zeggen zelf verrast te zijn door hun resultaten. "We hadden verwacht dat de waargenomen chemische reacties benzaldehyde en andere aromatiserende stoffen zouden inactiveren, waardoor die minder toxisch zouden worden. Maar in feite hebben we net het tegendeel gezien: de nieuw gevormde bestanddelen irriteren meer en zijn toxischer", verklaarde prof. Jordt. Hij is dan ook de mening toegedaan dat de fabrikanten alle chemische producten die in hun e-sigaretten zitten, zouden moeten repertoriëren, dus niet alleen de oorspronkelijke chemische producten, maar ook de stoffen die worden gevormd bij vermenging van aromatiserende chemische stoffen en oplosmiddelen en als de e-vloeistof wordt gestockeerd. "Volgens onze bevindingen geven e-sigaretten instabiele chemische mengsels af die allerhande chemische stoffen met onverwachte toxische eigenschappen afgeven. De regelgevende overheden moeten weten dat die bestanddelen kunnen worden gevormd, en moeten dan ook toxicologische studies eisen om de veiligheid ervan te evalueren. Ze zouden extra onderzoek moeten uitvoeren of financieren naar wat er met chemische stoffen in e-vloeistoffen gebeurt, en vooral naar de mogelijke toxische effecten ervan. Als de toxiciteit bekend is, kunnen de regelgevende overheden het risico van e-sigaretten voor de gezondheid evalueren en richtlijnen voor de fabrikanten formuleren om de concentraties te verlagen teneinde de risico's tot een aanvaardbaar niveau te verlagen", concludeerde hij.