...

Door de jarenlange inspanning van huisartsen, de recente rol van de thuisverpleegkundige en de sensibiliseringsacties van de apothekers houdt de griepvaccinatie in Vlaanderen vrij goed stand. Toch mogen we hierin niet berusten. Artsen bereiken een niet gering percentage van de bevolking. Thuisverpleegkundigen vullen dit goed aan bij patiënten waar ze op huisbezoek gaan.Desondanks blijkt in de apotheek dat verschillende patiënten, ook uit risicogroepen, uit de boot vallen. Twee op drie apothekers, zo leert de enquête, zijn bereid deze risicopatiënten op te sporen, te sensibiliseren en indien gewenst ook te vaccineren. Zo ondersteunt de apotheker de arts en de verpleegkundige zonder met hen in concurrentie te gaan."Samen komen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes", stelde Henry Ford. Dit vat perfect een performante éérstelijnswerking samen. Het verhogen van de vaccinatiegraad kan een thema zijn dat zorgverstrekkers lokaal bespreken. Met welzijnsactoren en lokale besturen in een ondersteunende rol. Apothekers kunnen en willen hierin een actieve rol spelen.Steeds meer landen betrekken de apotheker bij de griepvaccinatie. In Argentinië, Australië, Canada, Costa Rica, Denemarken, Filipijnen, Ierland, Libanon, Nieuw Zeeland, Portugal, VK, VS, Zuid-Afrika, Zwitserland en recent ook Frankrijk en Estland dient de apotheker in de apotheek het griepvaccin toe.Een data-analyse in Ierland leert bijvoorbeeld dat 23% van de personen die zich lieten vaccineren in de apotheek eerder nog geen griepvaccin ontving; van deze groep behoorde maar liefst 83% tot de risicopopulatie. In alle landen waar de apotheker in de apotheek vaccineert, steeg de vaccinatiegraad.Wel dient de apotheker aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet de apotheek beschikken over een afgesloten privacy-ruimte. De apotheker moet ook een adequate en geattesteerde opleiding gevolgd hebben. En binnen een Vlaamse context is het aangewezen dat de apotheker andere vaccinatoren (huisartsen, verpleegkundigen, bedrijfsgeneeskundige diensten, ...) op de hoogte brengt via Vaccinet en vice versa.In België moet het debat over de randvoorwaarden uiteraard op gelijkwaardige basis gevoerd worden tussen de overheden en de belanghebbende zorgverstrekkers. Bovendien kunnen apothekers aan de hand van het GFD risicopatiënten identificeren.Al jaren lopen er bij de Vlaamse apothekers acties om griepvaccinatie te promoten. Die gegevens kunnen bijvoorbeeld gekoppeld worden aan data van de huisartsen uit het Globaal Medisch Dossier om doelgroepen nog scherper te identificeren. #allensamen kunnen we ervoor zorgen dat de vaccinatiegraad stijgt. Met name door een geïntegreerde aanpak van artsen, verpleegkundigen en andere zorgverstrekkers.