...

Dat zei minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vorige maand op de uitreiking van de Galenusprijzen 2021 georganiseerd door Roularta HealthCare, uitgever van onder meer De Apotheker en Artsenkrant. Voor het eerst sprak de minister publiek over het pact dat hij onderhandelt met de geneesmiddelenindustrie en waarvoor hij zes werkgroepen oprichtte. Vandenbroucke lichtte het thema 'snelle en duurzame toegang' toe. Waarbij de vroegst mogelijke toegang tot behandelingen vrijwillige deelname aan klinische studies is. Op dat vlak is België koploper. De regering doet er alles aan om onze activiteit inzake innovatie in de geneesmiddelensector te behouden en uit te breiden, zei de Vooruit-excellentie. Daarna, en zodra klinische studies de potentiële voordelen van een nieuw geneesmiddel aantonen, moeten patiënten het zo snel mogelijk kunnen gebruiken. De minister gaat daarom sleutelen aan de procedure om innovatieve, nog niet vergunde geneesmiddelen een tegemoetkoming (Early Temporary Reimbursement) toe te kennen. "Er wordt nu weinig gebruik van gemaakt. Daarom willen we deze procedure aantrekkelijker maken en zo de 'early access' verhogen." Vandenbroucke gaat ook een 'Fast Access' procedure invoeren voor al vergunde geneesmiddelen die een terugbetalingsaanvraag indienen. Weesgeneesmiddelen en geneesmiddelen die een therapeutische meerwaarde claimen, kunnen de aanvraag al indienen na gunstig advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap. Ze hoeven dus niet te wachten op de tijdrovende CTG-procedure van 180 dagen en (veel) langer. Voor de Fast Access procedure komen in aanmerking: veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige aandoeningen waarvoor geen behandelopties zijn of die een aanzienlijke verbetering betekenen ten opzichte van de beschikbare behandeling. De procedure moet wel 'duurzaam' zijn. Het impliceert dat ze 'gecontroleerd' toegang verschaft - met evaluatie en indien nodig bijsturing.