...

Centraal in de communicatie tussen beide zorgberoepen komt meer en meer het medicatieschema te staan. Al rond een miljoen personen zouden al over zo een medicatieschema beschikken(*). iSHAREdata belicht de informatieflow van het schema. Welke informatie krijgen verschillende zorgverleners precies te zien en hoe verloopt dat proces?Bernard De Ruyck van KAVA en Elfi Goesaert van Domus Medica zullen de technische mogelijkheden om gebruiksvriendelijk en veilig te communiceren tussen zorgverleners belichten. Nils Broeckx van de Faculteit Rechten van de UA belicht de juridische aspecten.Het symposium iSHAREdata is een verlengstuk van het iCAREdata-project. iCAREdata zamelt gegevens in over de consultaties in wachtposten en de medicatie die wordt afgeleverd in de apotheken. Ook met de spoeddiensten van ziekenhuizen wordt samengewerkt. Door de geregistreerde data (ontdaan van herkenbare persoonsgegevens) aan elkaar te koppelen probeert men de nietplanbare zorg beter in kaart te brengen en onderzoeksvragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld: hoe goed volgen artsen (in wachtposten) de richtlijnen rond antibioticagebruik op?De registratie startte bij de Antwerpse huisartsenwachtposten en apothekers, maar is intussen uitgebreid naar een groot stuk van Vlaanderen - bij spoeddiensten staat die uitbreiding op til.Door het geregeld organiseren van de iSHAREdata-symposia probeert iCAREdata de kwaliteit van de registratie door zorgverleners te verbeteren. Het volgende symposium vindt plaats op donderdag 20 februari in het Congrescentrum van KAVA, van 19u30 tot 22 u. Deelname is gratis maar u moet zich wel inschrijven via www.kava.be/Informatie vindt u op www.icaredata.be of www.kava.be.