...

In Natuuramnesie laat bioloog Marc Argeloo zien dat we vergeten hoe de natuur er vroeger uitzag. Door dit 'shifting baseline syndrome' verdwijnt de kennis over de rijkdom van de natuur van nog maar enkele decennia geleden uit ons collectieve bewustzijn. Elke nieuwe generatie weet niet meer hoe anders en rijker de natuur was toen hun ouders of grootouders jong waren. Ook natuurbeschermers kijken zelden verder terug dan 40 jaar omdat er van voor die tijd weinig officiële cijfers zijn. Natuurbeleid is vaak gebaseerd op nulmetingen uit de jaren zeventig, en soms zelfs nog recenter. Argeloo doet al jaren onderzoek naar deze ecologische vergeetachtigheid en de bewijzen die hij aandraagt voor zoveel dat verdwenen is zonder dat het iemand opvalt, zijn verontrustend. Hij pleit voor meer historisch besef in de ecologie en de natuurbescherming en -beleving.