Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het apothekenlandschap in België, uitgevoerd door Sirius Insight. In 2017 realiseerde dat Belgische bedrijf gespecialiseerd in geomarketing een eerste studie over de spreiding van en het aantal apotheken in België. In 2019 volgde een update, met de nadruk op verplaatsingen van apotheken (zie onze editie van 17 juni 2019). Nu ligt de focus op de spreiding van apotheken, de ketenapotheken en het klantenpotentieel per apotheek.

België telt momenteel 4.797 apotheken die open zijn voor het publiek. Iets meer dan de helft daarvan bevindt zich in Vlaanderen, 11% in Brussel en 35% in Wallonië. Rekenen we daarbij ook de apotheken met het statuut 'tijdelijk gesloten', dan komen we aan een totaal van 5.044. Dat aantal is hoog vergeleken met andere Europese landen, ook al daalt het al meerdere jaren op rij - op drie jaar tijd telt ons land 69 apotheken minder.

"Bekijken we dat aantal apotheken (zo'n 5.000) ten opzichte van de bijna 11,5 miljoen inwoners in ons land, dan kunnen we aannemen dat een apotheek garant staat om de farmaceutische behoeften van ongeveer 2.400 mensen te vervullen", rekent Karolien Sottiaux, accountmanager bij Sirius Insight, voor. "Doorheen de analyses merken we dat niet alleen de spreiding van apotheken heterogeen is, maar ook dat het aantal apotheken per 10.000 inwoners sterk verschilt. Dat heeft tot gevolg dat niet iedere apotheek over hetzelfde patiëntenpotentieel beschikt."

Dat klantenpotentieel is een objectieve raming van het aantal klanten dat een apotheek kan verwachten op een bepaalde locatie, rekening houdend met de bevolking in ieder straatsegment en de afstand tot andere apotheken.

"Uit onze analyse komt naar voor dat heel wat apotheken in ons land te kampen hebben met een laag patiëntenpotentieel. Voor 41% van de apotheken ligt dat onder de 2.100 klanten. In Wallonië verkeert zelfs 52% van de apotheken in die situatie. Meestal zijn die gevestigd in steden. Daarnaast zijn ook heel wat apotheken (38%) gevestigd op locaties waar ze een hoger klantenpotentieel hebben, zoals in de rand of op het platteland."

Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het apothekenlandschap in België, uitgevoerd door Sirius Insight. In 2017 realiseerde dat Belgische bedrijf gespecialiseerd in geomarketing een eerste studie over de spreiding van en het aantal apotheken in België. In 2019 volgde een update, met de nadruk op verplaatsingen van apotheken (zie onze editie van 17 juni 2019). Nu ligt de focus op de spreiding van apotheken, de ketenapotheken en het klantenpotentieel per apotheek. België telt momenteel 4.797 apotheken die open zijn voor het publiek. Iets meer dan de helft daarvan bevindt zich in Vlaanderen, 11% in Brussel en 35% in Wallonië. Rekenen we daarbij ook de apotheken met het statuut 'tijdelijk gesloten', dan komen we aan een totaal van 5.044. Dat aantal is hoog vergeleken met andere Europese landen, ook al daalt het al meerdere jaren op rij - op drie jaar tijd telt ons land 69 apotheken minder. "Bekijken we dat aantal apotheken (zo'n 5.000) ten opzichte van de bijna 11,5 miljoen inwoners in ons land, dan kunnen we aannemen dat een apotheek garant staat om de farmaceutische behoeften van ongeveer 2.400 mensen te vervullen", rekent Karolien Sottiaux, accountmanager bij Sirius Insight, voor. "Doorheen de analyses merken we dat niet alleen de spreiding van apotheken heterogeen is, maar ook dat het aantal apotheken per 10.000 inwoners sterk verschilt. Dat heeft tot gevolg dat niet iedere apotheek over hetzelfde patiëntenpotentieel beschikt." Dat klantenpotentieel is een objectieve raming van het aantal klanten dat een apotheek kan verwachten op een bepaalde locatie, rekening houdend met de bevolking in ieder straatsegment en de afstand tot andere apotheken. "Uit onze analyse komt naar voor dat heel wat apotheken in ons land te kampen hebben met een laag patiëntenpotentieel. Voor 41% van de apotheken ligt dat onder de 2.100 klanten. In Wallonië verkeert zelfs 52% van de apotheken in die situatie. Meestal zijn die gevestigd in steden. Daarnaast zijn ook heel wat apotheken (38%) gevestigd op locaties waar ze een hoger klantenpotentieel hebben, zoals in de rand of op het platteland."