...

De media waarschuwen dagelijks voor de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming en verspreiden de alarmboodschappen van wetenschappers. Een internationale groep vorsers gespecialiseerd in plantkunde, traditionele geneeskunde, levenswetenschappen, farmaceutische wetenschappen en fytotherapie vestigt de aandacht op medicinale planten. In 1992 hebben bijna 1.600 wetenschappers een eerste waarschuwing de wereld ingestuurd over de dramatische gevolgen voor de atmosfeer, het milieu en de biodiversiteit in het algemeen. Nu lanceren meer dan 15.000 wetenschappers uit 184 landen een tweede oproep omdat de situatie almaar erger wordt.Volgens Applequist et al. kunnen medicinale planten worden bedreigd door relatieve veranderingen van de temperatuur, de neerslag, een ontwrichting van de commensale relaties en een toename van schadelijke en pathogene stoffen in combinatie met de (kunstmatige) versnippering van hun habitat door de mens. Het oogsten van medicinale planten gebeurt voorts vaak op niet-duurzame wijze. Door dat alles worden meerdere soorten met uitsterven bedreigd.In 250 jaar tijd zijn bijna 600 plantensoorten al verdwenen. Andere staan er slecht voor, zoals Amerikaanse ginseng (Panax quinquefolius L.). De vraag naar Amerikaanse ginseng is zeer groot, maar door illegale oogsten zijn het aantal en de grootte van de plant gedaald.Nog een ander probleem: de extremere weersomstandigheden (uitgesproken droogte, hevige regenval, hittegolven en koudegolven) kunnen de groei en de voortplanting van de planten verstoren en kunnen ook hun fytochemische samenstelling veranderen. Dat heeft invloed op hun farmacologische eigenschappen en de kwaliteit en de veiligheid van de producten. Soja bevat bijvoorbeeld minder isofl avonen als de plant wordt geteeld bij hoge temperaturen (ook al kunnen sommige factoren dat effect tegengaan). Ook de hoeveelheid olie die planten bevatten, en de relatieve hoeveelheid polyonverzadigde vetzuren kunnen verminderen als ze bij hogere temperaturen worden geteeld.