...

Vorsers uit New York hebben een cohortonderzoek uitgevoerd bij 1.315 vrouwen van 65-80 jaar die bij inclusie in de studie niet dement waren. Naargelang van het resultaat van meting van de hoeveelheid omega 3-vetzuren in de rode bloedcellen werden de vrouwen in vier groepen ingedeeld. Aan de hand van het adres van de proefpersonen kon de gemiddelde blootstelling aan PM2,5 gedurende een periode van drie jaar worden berekend. De vorsers hebben met een MRI het volume gemeten van verschillende zones van de hersenen zoals de witte stof en de hippocampus, het substraat van het geheugen. Na correctie voor mogelijke vertekenende factoren hadden vrouwen met de hoogste concentraties van omega 3-vetzuren in het bloed meer witte stof en een grotere hippocampus dan vrouwen met lagere concentraties. Bij elke stijging van de mate van luchtvervuiling van een gegeven kwartiel naar het volgende daalde het volume witte stof met gemiddeld 11,52 cm3 bij de vrouwen met de laagste hoeveelheid omega 3-vetzuren en met gemiddeld 0,12 cm3 bij de vrouwen met de hoogste hoeveelheid. De studie wijst er dus op dat een hogere hoeveelheid omega 3-vetzuren in het bloed dankzij het eten van vis het hersenvolume van vrouwen zou kunnen vrijwaren naarmate ze ouder worden en ze zou kunnen beschermen tegen de toxische effecten van luchtvervuiling. Het bestaan van een correlatie betekent echter daarom nog niet dat het gaat om een oorzakelijk effect. De studie werd uitgevoerd bij 65-plussers. De resultaten kunnen daarom niet zomaar worden doorgetrokken naar de hele bevolking.Neurology, 15 juli 2020, doi: 10.1212/WNL.0000000000010074