...

Als het vliegtuig waarmee u op vakantie vertrekt of terugkeert een vertraging heeft van meer dan drie uur (op de eindbestemming), hebt u wel eens recht op een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij. Dat geldt niet als de maatschappij buitengewone omstandigheden die niet vermeden konden worden kan aantonen. Het bedrag dat u kunt vragen ligt tussen 250 euro en 600 euro per persoon, tenzij u een hogere schade kunt bewijzen. Om u hierop te kunnen beroepen moet uw vlucht vertrekken vanaf een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Hetzelfde geldt als uw vlucht vertrekt vanaf een in een derde land gelegen luchthaven naar een luchthaven van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland op voorwaarde dat uw vlucht wordt uitgevoerd door een maatschappij uit de EU. U hebt ook recht op deze vergoeding als u vliegt met een charter of een lage kostenmaatschappij. Hebt u recht op zo'n vergoeding, vraag die dan op bij de luchtvaartmaatschappij. De kans is reëel dat die tracht om u af te wimpelen. U kunt dan klacht neerleggen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directoraat-generaal Luchtvaart, Strategische Cel - Passagiersrechten, City Atrium (6e verdieping - locker PAX), Vooruitgangstraat 56br, 1210 Brussel. U kunt ook een procedure voor de rechtbank opstarten of uw belangen laten behartigen door een organisatie die - tegen betaling van een percentage van de vergoeding - de vergoeding tracht te innen.