...

Wat is het doel van de International Pharmaceutical Federation? De verbetering van de wereldgezondheid door de vooruitgang van de farmaceutische praktijk en wetenschappen; meer bepaald door de ontdekking, de ontwikkeling, de kwaliteit, de toegankelijkheid, het goed gebruik van geneesmiddelen en een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. (FIP, Vision 2020)Welke thema's kwamen aan bod op het congres in Abu Dhabi? Van een 360-gradenvisie op de wereld van de apotheek, over 3D-printers, celtherapie en nano-geneesmiddelen tot antibioticaresistentie, de impact van de farmaceutische industrie op het milieu, apps en de 'gamification' voor geneesmiddeleninname, online services, 'patient empowerment', ethische kwesties en de toekomst van de apotheek.Sinds kort heeft iedereen de mond vol van 'patient empowerment'. De FIP meent dat het hoog tijd is voor nieuwe strategieën voor mantelzorgers die vaak vrouwen zijn. De federatie moedigt apothekers aan om de hulp aan vrouwen op te drijven omdat ze vaak instaan voor de thuiszorg. "De huidige gezondheidszorg hangt in grote mate af van vrouwen als mantelzorgers en thuiszorgers, maar die krijgen niet de nodige steun", aldus de federatie.Daarom namen de 144 ledenorganisaties in 103 landen van de FIP een verklaring over empowering informal carers die stelt dat apo thekers ten dienste staan van vrouwen voor het verantwoord gebruik van genees middelen. De FIP vraagt regeringen om apothekers daarbij te helpen door middel van geschikte vergoedingsmodellen waarbij rekening gehouden wordt met sociale waarden en mogelijke besparingen.Volgens de federaties is het mogelijk om gezondheidsresultaten te verbeteren door een stabiel financieel engagement te garanderen inzake opleidingen voor vrouwen als 'informele zorgers' en andere nieuwe diensten te stimuleren voor die zorgers in samenwerking met apothekers en andere zorgprofessionals.Door die verklaring aan te nemen engageren nationale apothekersverenigingen zich om de zaak te bepleiten bij hun regeringen. Sommige verenigingen zijn bereid om specifieke vormingsprogramma's te organiseren voor informele zorgverstrekkers, zoals bijvoorbeeld een opsporingstool waarmee apothekers een antwoord kunnen bieden op de vragen en de noden van vrouwen in hun gemeenschap. Ze overwegen ook om fondsen op te richten voor projecten die een positieve impact hebben op het sociaal statuut van vrouwen."Begrijpen hoe apothekers vrouwen kunnen steunen in hun rol als zorgverstrekker kan helpen om de ambitieuze doelstellingen voor duurzame ontwik keling van egalitaire gezondheidszorg van de Verenigde Naties te halen in 2030", zo zei Ema Paulino, secretaris van de FIP.De patiënt centraal stellen in de zorg, dat is ook het doel van de app DrugStars, gelanceerd in 2017, waarmee men donaties kan doen gewoon door dagelijks de genees middelen te nemen zoals die voorgeschreven werden door de arts. Het is dus een app om de therapietrouw te verhogen en patiënten te belonen wanneer ze hun geneesmiddelen nemen zoals het hoort. Dat is wat men ook de 'gamification' van geneesmiddelengebruik noemt.DrugStars werd in Denemarken ontwikkeld door Claus Møldrup, een voormalige professor aan de faculteit farmacie van de universiteit van Kopenhagen. Het doel? Proberen om de negatieve gevolgen van therapie-ontrouw weg te werken.Hoe werkt het? Elke dag herinnert de app de patiënt eraan zijn geneesmiddelen te nemen en krijgt hij een sterretje voor elke inname. Een sterretje is 0,01$/£1 waard, wat een peulschil lijkt, maar, aldus de makers, "patiënten nemen gemiddeld duizend dosissen per jaar dus het bedrag kan behoorlijk oplopen".Vandaag wordt de app gebruikt door ongeveer 200.000 patiënten en het doel is om een miljoen te halen. Gebruikers kunnen extra sterretjes winnen door vrienden uit te nodigen om de app te downloaden. Dat doen ze door te antwoorden op een paar vragen (geneesmiddelenoverzicht, bijwerkingen, enz.) en door er mee akkoord te gaan informatie te ontvangen over klinische studies en onderzoeken.Wanneer de patiënt vijftig sterretjes haalt, kan hij een schenking doen aan een 'goed werk'. Door die gift neemt de patiënt auto-matisch deel aan een maandelijkse tombola waarmee hij een cadeaucheque kan winnen.Hoe haalt DrugStars winst met de ingezamelde gegevens? Door ze - anoniem en mits toestemming - te verkopen aan farmaceutische bedrijven. Het bedrijf geeft de gegevens ook -gratis- aan universiteiten. "And yes, we understand how valuable your feedback is: your data can literally save lives. That's why we're paying you for your reviews with 'stars' that allow you to support health charities for free", zo klinkt het.DrugStars is een excellent voorbeeld van nieuwe digitale economie waarbij een ethische dimensie toegevoegd wordt aan een commercieel model en gebruikers beloond worden om informatie te delen. De beloningen bestaan uit het gratis schenken aan goede doelen.DrugStars vormt ook een voorbeeld van een hulpmiddel dat meer belang geeft aan de stem van de patiënt en probeert om een positiever beeld te geven van het 'moeten nemen van medicatie'. Het 'noodzakelijk kwaad', de klus waar zoveel mensen komaf mee willen maken, veranderen in een zinvolle actie, dat is het doel. "Waarom patiënten niet belonen voor hun inspanningen? Waarom altijd met het vingertje zwaaien?", aldus Claus Møldrup.DrugStars is het antwoord dat alvast op prijs gesteld wordt door patiënten met diabetes en epilepsie.De app kan gratis gedownload worden in een tiental talen (maar niet in het Nederlands of Frans). Voorlopig zijn de inspanningen eerder gericht op Denemarken en andere Scandinavische landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Tot op vandaag schonk DrugStars 316.263 dollar aan verenigingen die actief zijn in domeinen als diabetes, de ziekte van Parkinson, epilepsie, enz.