...

... dan genezen. Mensen zo lang als het kan zo gezond mogelijk houden door hen kwaliteitsvolle preventieve zorg aan te bieden - dat concept loopt als een rode draad doorheen deze editie. Kijk maar even mee naar wat we voor u in petto hebben: screening naar diabetes in de apotheek; ouderen uit het ziekenhuis houden dankzij een inzichtelijk geneesmiddelenbeleid; werknemers beter beschermen tegen schadelijke geneesmiddelen; de bevolking - met de nadruk op patiënten- , de werknemers en het leefmilieu beschermen tegen de risico's van ioniserende straling; de therapietrouw meten en verbeteren; cardiovasculaire preventie door middel van supplementen met olijfextract. Binnen de apothekerswereld lopen er overigens wel meer initiatieven rond preventie. Denk maar aan sensibilisering over huidkanker, suïcidepreventie, bewegen op verwijzing, de begeleidingsgesprekken Goed Gebruik Geneesmiddelen, vaccinatie tegen covid,... Het zijn stuk voor stuk mooie voorbeelden van preventieve acties waarin, naast andere zorgverstrekkers in de eerste lijn, ook u als apotheker een aanzienlijke rol speelt, en tegelijk uw unieke meerwaarde bewijst. Laagdrempeligheid en expertise zijn hier meer dan ooit belangrijke troeven. Tot zover het luik 'voorkomen'. Ondanks alle lovenswaardige inspanningen op het vlak van preventie, blijft uiteraard ook nog steeds het 'genezen' voor heel wat patiënten van primordiaal belang. En dan kijken we in de eerste plaats richting 'genees'middelen. Dank zij de niet aflatende inspanningen van de innovatieve farmaceutische industrie zijn er voor steeds meer aandoeningen gerichte medicijnen beschikbaar. Getuige daarvan de inzendingen voor de Galenusprijs 2021, die we voor u gebundeld hebben in een aparte editie bij dit magazine. Een mooi staaltje van hightech farmacologie. Voor de 40ste keer op rij al bekroont die Galenusprijs het meest innovatieve geneesmiddel dat het afgelopen jaar op de markt kwam. In 2020 sleepte Comirnaty, het covid-19-vaccin van Pfizer/BioNTech, de prestigieuze award in de wacht. Wie dit jaar de hoofdvogel afschiet, weten we op 24 mei. Dan vindt de prijsuitreiking plaats, tijdens een officiële ceremonie in aanwezigheid van alle genomineerden en van minister Frank Vandenbroucke. Dat de winnaar opnieuw een topper is, staat nu al vast. Benieuwd? Hou dan onze nieuwsbrieven en de website deapotheker.be in de gaten.