...

Het Riziv geeft op zijn website een overzicht van de nieuwe regelgeving. Kort samengevat: het oude model is niet langer geldig na 1 februari. Het nieuwe model vermeldt voortaan duidelijk de einddatum van het voorschrift. Na die datum mag de apotheker de geneesmiddelen niet meer afleveren. Het verzekeringscomité beklemtoont evenwel dat de patiënt, noch administratief, noch financieel de dupe kan zijn van de situatie. "Ook voor de apothekers moet de hinder beperkt zijn. Het verzekeringscomité roept daarom voorschrijvers op om in de eerste plaats steeds elektronisch voor te schrijven en bij uitzonderlijk voorschrijven op papier enkel het nieuwe model te gebruiken. Het verzekeringscomité monitort de evolutie op het terrein." Op datzelfde verzekeringscomité zou topman Jo De Cock het als volgt verwoord hebben: "De wet blijft de wet en de inwerkingtreding van het MB wordt niet uitgesteld. Om pragmatische redenen evenwel - vooral dan om de patiënt niet te penaliseren - zal er voorlopig niet opgetreden worden als nog oude formulieren gebruikt worden als het echt niet anders kan."