...

Van de Belgische apothekers is zowat twee derde (66%) actief op sociale media, dat leren de resultaten van de enquête 'Wie bent u, apotheker?' waarover u in onze voorgaande edities al kon lezen.Vrouwelijke apothekers (69%) vinden iets gemakkelijker de weg naar de sociale netwerken dan hun mannelijke collega's (59%). En geen verrassing: de jongere generaties zijn er tukker op dan de ouderen: 86% in de categorie jonger dan 35, tegenover nog amper 10% bij de 65-plussers.Ook volgens taalgroep is er een verschil vast te stellen: 70% van de Nederlandstaligen zegt actief te zijn op sociale media, voor de Franstaligen is dat 57%.Facebook staat met stip op één (95%), gevolgd door Instagram (48%), LinkedIn (34%), Pinterest (26%) en Twitter (9%).Mannen geven de voorkeur aan LinkedIn en Twitter, vrouwen kiezen eerder voor Facebook, Instagram en Pinterest.