...

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat geslacht een belangrijke factor is voor de incidentie van luchtwegaandoeningen, de gevoeligheid en ernst ervan. Vrouwen hebben bijvoorbeeld een hogere prevalentie, mortaliteit en kans op het ontwikkelen van astma en ook het ontwikkelen van pulmonale arteriële hypertensie. De ERS stelt dat er onderzoek dient te komen naar de factoren die verklaren waarom vrouwen vatbaarder en ernstiger ziek worden. De ERS deed een aantal aanbevelingen om genderverschillen bij luchtwegaandoeningen aan te pakken. Deze verklaring wordt ondersteund door een langer artikel, dat een aanvulling vormt op de nieuwe European Respiratory Review, die zich richt op de rol van geslacht en gendergerelateerde factoren in de gezondheid van de luchtwegen. De invloed van geslacht/gender in relatie tot respiratoire gezondheid, met een bijzondere focus op vrouwen, komt aan bod in negen hoofdstukken gewijd aan: moleculaire en genetische achtergrond, astma, COPD, interstitiële longziekte, geslacht en pulmonaire vaatziekten, intensive care, risicofactoren, diagnostische en therapeutische ongelijkheden, longkanker en patiëntperspectief.