...

Heel wat apothekers zijn gehuwd onder een stelsel van scheiding van goederen. Bij een dergelijk stelsel houdt elke echtgenoot in principe zijn eigen goederen en inkomsten en zijn er hooguit een aantal goederen in onverdeeldheid. Dit stelsel wordt wel eens aangeraden aan ondernemers en vrije beroepers omdat dit een maximale bescherming biedt tegen eventuele schuldeisers. In dat geval kan het nuttig zijn om een zogenaamd toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV) toe te voegen aan het stelsel. Hierbij brengen één of de beide echtgenoten één of meerdere eigen goederen in in dit TIGV. De echtgenoten zijn vrij om te kiezen welke goederen in het TIGV worden ondergebracht. Er hoeft zelfs geen evenwicht te bestaan tussen beide echtgenoten omtrent het aandeel in de ingebrachte of gezamenlijk aangekochte goederen. In het huwelijkscontract zal men meteen bepalen wat er met de goederen uit dit TIGV gebeurt als één van de echtgenoten overlijdt. De keuze die men dan maakt kan een besparing bij de erfbelasting opleveren. Daarnaast kan ook worden overeengekomen wat er moet gebeuren bij een echtscheiding. In principe wordt het TIGV dan in twee gelijke delen verdeeld maar in het huwelijkscontract kan voor dat geval ook een andere verdeling worden opgenomen of bv. een beding van terugneming waardoor diegene die het goed oorspronkelijk inbracht dat bij een echtscheiding mag 'terugnemen'. Bent u al gehuwd dan kunt u perfect uw huwelijksstelsel nog aanpassen met een dergelijk beding. Voorwaarde is wel dat uw echtgeno(o)t(e) het daar mee eens is. U dient bovendien langs een notaris te passeren. Die kan u trouwens concreet advies geven of de keuze voor een dergelijk intern toegevoegd gemeenschappelijk vermogen in uw concrete geval al dan niet aangewezen is.